Wydanie 4/2008

Leczenie choroby zezowej metodą lokalizacyjną.
Część II. Leczenie zezów z zaburzeniami ruchomości oczu

Strabismus Treatment Using Localization Method.
Part II. Strabismus Treatment with Motility Abnormalities

Ewa Tokarz-Sawińska, Danuta Karczewicz

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

Summary: Localization method is also used in the treatment of strabismus with motility abnormalities similarly to the method used in squint treatment with no motility abnormalities but hypercorrection prisms are not applied. Alternate eye occlusion and simultaneous uncovering is done with full refraction and strabismus angle correction. Prisms correction can be divided into both eyes but correction of the normal eye should not be hyper then motility range of on eye with motility abnormalities. Time of prism correction with no occlusion is gradually extended. Power of the prism correction is also gradually reduced. In cases of strabismus with motility abnormalities associated with eccentric fixation in initial phase, trial of fixation treatment using euthyscope light and occlusion should be tried. In strabismus with recently contracted motility abnormalities pharmacology ? vit. B1, physiotherapy (ionophoresis with vit. B1, galvanization) motility exercises of affected muscle are recommended. Aim of the treatment is to achieve parallel or most beneficial eye in straight pose.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI