Wydanie 4/2008

Leczenie choroby zezowej metodą lokalizacyjną.
Część I. Leczenie zezów bez zaburzeń ruchomości oczu

Strabismus Treatment Using Localization Method.
Part I. Strabismus Treatment without Motility Disorders

Ewa Tokarz-Sawińska, Danuta Karczewicz

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

Summary: Localization method in strabismus treatment is based on refraction correction use with precise correction and hypercorection prism. Hypercorrection prisms with alternate covering of the eyes reduce strabismus angle, dissociate pathological neural connections in cortex, and prevent oppearance of over-converge symptom. Euthyscope exposure of the eye with amblyopia and excentric fixation normalize and improve visual acuity. Euthyscope exposure for both eyes accelerates binocular vision development. The method has an impact on all: visual acuity improvement, squint angle complete reduction and binocular vision development.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI