Wydanie 3/2008

Rehabilitacja podstawowa osób niewidomych i słabowidzących dorosłych, zwłaszcza w starszym wieku - na podstawie doświadczeń z pracy w ramach programu realizowanego w Centralnej Przychodni Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie

Basic Rehabilitation of the Blind and Low-Vision Adults, Especially Elderly - Based on Work Experience as a Part of the Program Implemented in the Central Clinic of the Polish Association of the Blind in Warsaw

Renata Nowacka-Pyrlik

Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie Kierownik: mgr Izabella Kloch

Summary: The aim of the paper is to explain situation of the elderly people with serious visual problems (including blindness) and interactions in basic rehabilitation, carried out at the home places, provided in the Central Rehabilitation-Therapeutic Clinic of the Polish Association of the Blind.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI