Wydanie 3/2008

Najczęstsze choroby układu wzrokowego i ich funkcjonalne następstwa

The Most Common Visual System Disorders and Their Functional Consequences

Małgorzata Figurska, Aleksandra Brzostek

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz

Summary: This article presents symptoms and epidemiology of the most common ocular disorders that can lead to vision loss and blindness: cataract, glaucoma, AMD, diabetic retinopathy, retinitis pigmentosa, cone dystrophy, albinism (vitiligio), aniridia. This paper includes practical instructions on improving everyday function for people with different eye disorders and different visual loss level (such as photophobia, nyctalopia, reduced central and peripheral visual field).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI