Wydanie 2/2006

Sprawozdanie z 36. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kontaktologicznego - ECLSO (European Contact Lens Society of Ophthalmologists)

Anna M. Ambroziak, Magdalena Korwin-Rujna

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


W dniach 5-8 października 2006 roku w Dubrowniku odbył się coroczny 36. Kongres Europejskiego Towarzystwa Kontaktologicznego (www.eclso2006.com). Miejscem obrad, a zarazem wystawy firm farmaceutycznych były sale hotelu Excelsior.
W dniu poprzedzającym rozpoczęcie Kongresu zorganizowano spotkanie Prezydium ECLSO oraz przedstawicieli krajów członkowskich.
Dzień ten był również dniem szkoleniowym, podczas którego odbyły się następujące kursy:
..................................

powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI