Wydanie 2/2006

Wpływ operacyjnego usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na stan filmu łzowego u pacjentów z cukrzycą i bez cukrzycy

Tear Film Changes after Phacoemulsification in Patients with and without Diabetes

Anna Bryl-Przybylska, Zofia Mariak, Iwona Obuchowska

Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

Summary: Purpose: The aim of our study was evaluation of tear film changes after phacoemulsification in patients with and without diabetes operated in the Department of Ophthalmology in Bialystok between June and December 2005.
Material and methods: Studied group comprised 86 patients (38 men and 48 women) at the age from 48 to 83 years. They were divided into two groups: group I – 26 patients with diabetes (aged from 52 to 79, mean 64.3-16.7) and group II – 60 patients without diabetes (aged from 48 to 83, mean 68.0-17.3). Schirmer test I and II, tear break-up time, corneal flourescein staining were measured preoperatively, 1 day, 30 and 120 days postoperatively.
Results: Patients with diabetes had worse tear film parameters than patients without. At 1, 30 and 120 days postoperatively the mean tear break-up time was greatly reduced in two groups, the mean Schirmer test I and II value increased.
Conclusions: 1. Phacoemulsification decreased tear film parameters. 2. In patients with diabetes phacoemulsification is one of the risk factor for development tear film abnormality. 3. In patients with dry eye cataract surgery increased the signs.

Keywords: phacoemulsification, dry eye, diabetes.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI