Wydanie 2/2006

Zastosowanie filtra żółtego w praktyce kontaktologicznej

Use of Yellow Filter in Contactology Practice

Agata Bełżecka-Majszyk1, Tomasz Tokarzewski2

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 CIBA Vision Novartis Poland Sp. z o.o., sektor CIBA Vision – konsultant techniczny

Summary: Corneal and conjunctival fluorescein staining is widely used in clinical practice and research as an indicator of the epithelium damage. This exam should be performed in every patient wearing contact lenses – for new applications and also during each follow-up visit. The authors present practical indications for yellow filter use during slit lamp examination, which significantly enhances the contrast of any fluorescent staining observed with the cobalt blue light.

Keywords: fluorescein, yellow filter, contact lens fitting, cornea.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI