Wydanie 2/2006

Obrazowanie soczewek kontaktowych na powierzchni oka za pomocą OCT Visante

Contact Lens Imaging on Corneal Surface with OCT Visante

Dariusz Dobrowolski1, Edward Wylęgała1,2, Ewa Wróblewska-Czajka1, Sławomir Teper1, Mariola Bartusek2

1 Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Ordynator: dr hab. n. med. Edward Wylęgała
2 Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych, Wydział Opieki Zdrowotnej,
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Edward Wylęgała

Summary: Contact lens became a common device in refractive errors correction and as a bandage lens – useful support in ocular surface healing. OCT Visante enables imaging each type of contact lens. Ability to obtain morphologic and morphometric measurements makes this device very useful in analysis of contact lens influence on corneal surface healing. We analyzed patients wearing different types of contact lenses for various reasons. Diagnostic value in clinical practice was evaluated. OCT Visante seems to be an indispensable tool in qualitative and quantitative assessment of the anterior segment.

Keywords: OCT, contact lens, ocular surface.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI