Wydanie 2/2006

Rola mycyn w fizjologii i patologii filmu łzowego

The Mucin Role in Physiology and Pathology of the Tear Film

Ewa Langwińska-Wośko, Magdalena Korwin-Rujna, Anna M. Ambroziak

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Summary: Current concepts of the role of the mucin family in pathology and physiology of the tear film was reviewed. Several types of mucins are present on the eye surface. The characteristics and type of mucins are described.

Keywords: mucins, tear film, pathology, physiology.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI