Wydanie 2/2006

Soczewki progresywne do bliży i odległości pośrednich

Progressive Lenses for Near and Intermediate Vision

Małgorzata Figurska1, Mariusz Stępień1, Andrzej Piotrowski2

1 Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
2 Vision Express SP Sp. z o.o.
Prezes: Jarosław Widomski

Summary: In the paper we presented possibilities of correcting presbyopic patients with progressive lenses designed for near and intermediate distances. Construction, types, utilitarian properties and lenses selection were discussed, illustrating patient’s way of vision with vision simulation. Lenses for near and intermediate distances developed during last few years as supplementation of the classic i.e. designed for every distance progressive lenses. In such lenses at the expense of reducing areas designed for distance were extended for near and intermediate distance enabling comfort work mainly for the category of the office workers. Within that group of lenses one may distinguish few subgroups according to the desired distance of the best vision. During application process, except precise ophthalmologic examination, extremely important also patient’s history and recognizing expectations concerning glasses for work use.

Keywords: progressive lenses for near and intermediate vision, construction, application.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI