Wydanie 1/2006

Sprawozdanie z XXX Konferencji Brytyjskiego Towarzystwa Kontaktologicznego (British Contact Lens Association, BCLA)

British Contact Lens Association, BCLA ? Report

Anna M. Ambroziak, Bartłomiej J. Kałużny1

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
1 Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny


W dniach 19 – 21 maja 2006 roku odbyła się w Birmingham w Wielkiej Brytanii coroczna Konferencja Brytyjskiego Towarzystwa Kontaktologicznego – BCLA. W Konferencji wzięło udział ok. 800 uczestników ze wszystkich zakątków naszego globu. Konferencja rozpoczęła się w godzinach popołudniowych 18 maja uroczystym otwarciem połączonym z wykładem wprowadzającym prof. H. Dwighta Cavanagha i prof. Briena Holdena „Orthokeratology – old devil or new saint? Wykładowcy podsumowali dotychczasowe poglądy oraz badania kliniczne z zakresu ortokeratologii, zwanej również rogówkową terapią refrakcyjną bądź zmianą kształtu rogówki, podkreślając dobre wyniki metody oraz bezpieczeństwo noszenia nocnego osiągnięte dzięki zastosowaniu materiałów nowej generacji charakteryzujących się wysoką przepuszczalnością tlenu. Zaznaczyli jednakże, że nie ma jednoznacznych wyników dotyczących bezpieczeństwa stosowania ortokeratologii, zwłaszcza u dzieci, ze szczególnym podkreśleniem ryzyka owrzodzeń rogówki.

powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI