Wydanie 1/2006

Klasyczne* soczewki progresywne cz. I

Classic* Progressive Lenses. Part I

Małgorzata Figurska1, Mariusz Stępień1, Andrzej Piotrowski2

1 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
2 Vision Express SP Sp. z o.o.
Prezes: Jarosław Widomski

Summary: In the paper we present correction possibilities in patients with presbyopia using progressive spectacles lenses. Construction, types and application properties and limitations in changing focus lenses were discussed illustrating vision achieved by patient with vision simulations.

Keywords: progressive lenses, construction, application properties, presbyopia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI