Wydanie 1/2006

Prospektywna ocena wydzielania łez u pacjentów przed zabiegami chirurgii szklistkowo-siatkówkowej i po nich

Prospective Tear Film Changes Assessment in Patients Before and After Vitreoretinal Surgery

Jolanta Gronkowska

Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik: prof. dr hab. med. Danuta Karczewicz

Summary: Purpose: To assess tear film changes prospectively before and after vitreoretinal surgery.
Patients and methods: 30 eyes of 28 patients aged 24 – 78 years (53.47 mean) undergoing vitreoretinal surgery were included in the present study. Schirmer I test, FBUT, LIPCOF assessment of the bulbar conjunctiva, central corneal thickness as well as corneal topography were performed prospectively before and three months after vitreoretinal surgery. Patients complaints were collected using modified OSDI test.
Results: After the surgery mean FBUT decreased from 12.73 sec. to 10.63 sec. (p<0.0046), mean LIPCOF index increased from 0.66 up to 1.23 (p<0.002), and central corneal thickness decreased from 551 µm to 546 µm (p< 0.024). The relative CIM videotopographic index increased from 10.91% up to 15.76% yet the difference did not occurred statistically significant. Schirmer I average test value remained unchanged and equaled before and after the surgery: 12.10 mm and 12.93 mm respectively. The greatest change observed was OSDI index increase from 5.86 up to 25.24 postoperatively (p<0.00003).
Conclusions: After the vitreoretinal surgery precorneal tear film changes are present. They probably result from conjunctival fibrosis and may be a significant reasons for patients postoperative ocular discomfort.

Keywords: dry eye, vitreoretinal surgery, central corneal thickness, Schirmer, LIPCOF, OSDI, CIM, FBUT.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI