Wydanie 2/2005

Zastosowanie soczewki kontaktowej jednodniowej u dzieci z niedowidzeniem

One-Day Contact Lens Use in Children with Amblyopia

Witold Korzekwa1, Anna Korzekwa1, Małgorzata Korzekwa1, Piotr Korzekwa2

1NZOZ Komed w Częstochowie
Kierownik: dr n. med. Anna Korzekwa
2Zakład Badań Strukturalnych IF Akademii Jana Długosza w Częstochowie
Dyrektor: prof. dr hab. Józef Świątek

Summary: Over the period of last two years only one-day contact lenses were applied for a better eye for children aged 5 to 12 years old. In over 85% patients using this type of obturator for 4 to 18 months, symptoms of any abnormalities were not observed. Comparatively easy application, comfort of sterile one-day contact lenses, with no necessity to clean the lenses and additional emotional load, for both young patient and person applying the contact lens, appeared to be a success when the better eye obturated accepted and preferred that.

Keywords: amblyopia, obturation, soft contact lenses.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI