Wydanie 2/2005

Obserwacje dwuletnie pacjentów z alergicznym zapaleniem spojówek leczonych soczewką kontaktową jednodniową

Two-Year Observations of Patients with Allergic Conjunctivitis Treated with One-Day Contact Lens

Witold Korzekwa1, Anna Korzekwa1, Piotr Korzekwa2

1NZOZ Komed w Częstochowie
Kierownik: dr n. med. Anna Korzekwa
2Zakład Badań Strukturalnych IF Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Dyrektor: prof. dr hab. Józef Świątek

Summary: Among patients wearing contact lenses permanently or in periods of allergic symptoms severity intensification, only considerably smaller sensations were observed. Patients considered contact lenses applying very good. The intensity of burning sensations, dryness and congestion of eyes decreased. In about 10% cases eyes ailments exacerbated in cases of contact lens wear withdrawal. It was possible to recognize, that one-day contact lenses were the most helpful in quality of life improvement in allergic patients.

Keywords: daily disposable lenses, allergic conjunctivitis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI