Wydanie 2/2005

Nowa koncepcja korekcji wad wzroku miękkimi asferyczno-torycznymi soczewkami kontaktowymi w systemie AQUITY

New Idea of Refraction Errors Correction with Soft Asphero-Toric Lenses in AQUITY System

Piotr Szymanek, Agnieszka Samsel2

ACL-Vision-Okuliści, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
Kierownik: lek. med. Piotr Szymanek
2Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: dr hab. med. prof. nadzw. Dariusz Kęcik

Summary: AQUITY is the new innovative system of soft contact lenses. It combines aspheric and toric optics and can correct spherical or/and astigmatic refractive errors. The authors present the results of refraction correction in the group of 21 patients.

Keywords: AQUITY soft contact lenses - aspheric and toric optics.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI