Wydanie 1/2005

Soczewka kontaktowa w starczowzroczności - doświadczenia ostatnich lat

Contact Lenses for Presbyopia - Last Years ExperienceWitold Korzekwa, Małgorzata Korzekwa, Anna

Witold Korzekwa1, Małgorzata Korzekwa1, Anna Korzekwa1, Piotr Korzekwa2

1Prywatne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze „Komed” w Częstochowie
2Akademia im. Jana Długosza, Zakład Badań Strukturalnych IF w Częstochowie
Kierownik: dr n. med. Anna Korzekwa

Summary: In this study we presents 3 years experience with bifocal concentric contact lenses use in people with presbyopia. In 40 patients wearing bifocal soft contact lenses the overall success rate with the lens in this diverse study group was 47.5%.
The results of observation indicate that people with great motivation and those, who already had used contact lenses are much more suitable as bifocal contact lenses users.
The major factor in success of bifocal contact lenses using is comfort and visual performance.

Keywords: bifocal contact lenses, presbyopia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI