Wydanie 2/2004

Wpływ zaburzeń filmu łzowego na topografię rogówki ze szczególnym uwzględnieniem systemu Orbscan II

Tear Film Disorders Influence Upon Corneal Topography With Special Attention Paid To Orbscan II

Sebastian Gajda, Ewa Langwińska-Wośko, Anna M. Ambroziak

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Summary: The article summarises the question of relationship between corneal topography and quality of the tear film. It draws attention to the influence of dry eye and artificial tears administration upon the result of the corneal topography examination and technical problems during the examination caused by the syndrome. Furthermore it describes the topographic methods of diagnosing and evaluating the severity of tear film disorders as well as methods of evaluating patient?s response to the treatment. Special attention is paid to the Orbscan II system.

Keywords: dry eye, tear film disorders, corneal topography, Orbscan II


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI