Wydanie 1/2004

Soczewki kontaktowe miękkie ? kto, kiedy, dlaczego ? doświadczenia własne

Contact soft lenses ? who, when, why ? own experience

Witold Korzekwa, Małgorzata Korzekwa, Anna Korzekwa

Prywatne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze ?Komed?, Częstochowa Kierownik: dr n. med. Anna Korzekwa

Summary: The paper cross-sectional touch on subject matter of building and functioning of contact soft lenses, it brings attention to problems connected with theirs using and clinical evaluation. The experience correction of refraction and therapeutic use of contact soft lenses are presents.

Keywords: contact soft lenses.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI