Wydanie 1/2004

Powikłania stosowania miękkich soczewek kontaktowych noszonych w trybie dziennym u dzieci i u dorosłych

The complications of soft daily wear contact lenses in children and adults

Anna Niwald1, Mirosława Grałek2

1Z Kliniki Okulistyki Dziecięcej Instytutu Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
P. o. kierownik: dr med. Anna Niwald
2Z Kliniki Okulistyki, Instytut ? Pomnik
?Centrum Zdrowia Dziecka? w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Mirosława Grałek

Summary: The aim of the study was the evaluation of the complications occuring while wearing the soft daily contact lenses in children and adults. The study comprises of 171 patients, including 66 children and 105 adults. The complications were found in 38,6% patients, one third of them needed the induction of therapy. The most frequent complication was the giant papillary conjunctivitis, which was diagnosed in 20,5% of patients. Rare (below 1%) complications were corneal infiltrates, neovascularization and the acute red eye. The complications were seen much more frequently in children (59%) comparing to the adults (25,7%). Regular ophthalmological examinations in patients wearing soft contact lenses prevent the complications and secure the safe use of lenses.

Keywords: soft daily wear contact lenses, children, adults, complications, allergy, giant papillary conjunctivitis, corneal infiltrates, acute red eye, neovascularization, successful contact lens wear.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI