Wydanie 1/2004

Stosowanie soczewek kontaktowych u dzieci - stan obecny

Use of contact lenses in children ? current knowledge

Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska

1Klinika Okulistyki Dziecięcej SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
P. o. kierownik: dr med. Anna Niwald
2Klinika Okulistyki, Instytut ? Pomnik ?Centrum Zdrowia Dziecka? w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Mirosława Grałek

Summary: Authors describe the indications for application contact lenses in infants and children. The management includes use of rigid gas permeable or soft contact lenses. Contact lenses are wearing in pediatric praxis for correction visual acuity post cataract operation. It is typical continuing of the treatment for bilateral pediatric cataracts and unilateral cataracts in infants. Contact lens use remains an important treatment modality for aphakic rehabilitation, especially in children younger than 2 years of age. Contact lenses are using in cases for the treatment of the another refraction errors (high myopia, high hyperopia, astigmatismus) and for children with anisometropic amblyopia. Contact lenses seem to be well tolerated by most young patients.

Keywords: infants, children, rigid gas permeable contact lens, soft contact lens, apahakic eye, refraction errors, anisometric amblyopia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI