Wydanie 1/2004

Presbyopic correction with Contact Lenses - Fitting FOCUS DAILIES Progressives

Korekcja starczowzroczności za pomocą soczewek kontaktowych - Dopasowanie FOCUS DAILIES Progressives

Helmer Schweizer

CIBA Vision AG Head Professional and Marketing Services CIBA Vision Europe

Keywords: starczowzroczność, soczewki progresywne, soczewki bifokalne, soczewki multifokalne.


Artykuł ten mówi o tym jak wygląda obecny rynek soczewek kontaktowych do korekcji starczowzroczności i jak go można rozwijać. Autor dokładnie opisuje procedurę doboru soczewek progresywnych i sposób prowadzenia pacjentów. Szczególnie szeroko omówiony został sposób komunikacji z pacjentem. Opisane zostały czynniki, które mogą mieć wpływ na ostateczne powodzenie aplikacji oraz jak sprawić, by aplikacja jak najczęściej kończyła się sukcesem.

powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI