Wydanie 2/2003

Ocena kliniczna skuteczności i tolerancji preparatu hialuronianu sodowego HYLO-COMODR u pacjentów noszących soczewki kontaktowe

Sodium hyaluronate HYLO-COMODR in contact lens wearers - clinical study

Anna M. Ambroziak, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Summary: The aim of this study was to assess the effectiveness of sodium hyaluronate HYLO-COMODR in contact lens wearers. Authors presents own clinical data and experiences concerning efficacy and tolerability of this preservative-free solutions. Results: This study suggests that sodium hyaluronate HYLO-COMODR is effective and good tolerate.

Keywords: sodium hyaluronate, contact lenses, preservative-free solutions


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI