Wydanie 2/2003

Wyniki leczenia dzieci po operacji zaćmy wrodzonej stosujących twarde gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe

Treatment results in children wearing gas permeable rigid contact lenses after congenital cataract sargery

Ewa Oleszczyńska-Prost

Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie Kierownik: dr n. med. Ewa Oleszczyńska-Prost

Summary: In the paper the author describe 4 children with bilateral congenital cataract (operated in the age of 4-10 months) and 10 children with unilateral congenital cataract (operated in the age of 2-10 months). In all of these cases nearly full visual acuity was obtained. Children were wearing rigid gas permeable contact lenses and were treated against amblyopia (obturation, pleoptics), squint and nystagmus (localization method with the use of prisms, injections of botulinum toxin and surgery). In all children visual acuity of 0,5-0,9 for the distance (Snellen) and 0,8-1,0 for the near (Lea Symbols) without occurrence of squint and nystagmus was obtained after 8 years of treatment.

Keywords: bilateral and unilateral congenital cataract, rigid gas permeable contact lenses, visual acuity, strabismus, nystagmus, visual rehabilitation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI