Wydanie 2/2003

Terapeutyczne zastosowanie fluorosilikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych w wybranych wczesnych wskazaniach pooperacyjnych

Therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses in post-surgical indications

Jacek P. Szaflik, Anna M. Ambroziak, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Summary: The studies our team have been conducting for over two years now on the therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses after corneal refractive surgery and in selected clinical practice, especially bullous keratopathy, prompted us to spread the research on selected early post surgical indications. The prospective analysis and evaluation of therapeutic use of fluorosilicone hydrogel contact lenses in selected early post-surgical indications was the aim of this paper.

Keywords: fluorosilicone hydrogel contact lenses, bandage lenses, therapeutic use of contact lenses.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI