Wydanie 2/2003

Korekcyjne soczewki kontaktowe a wiek użytkowników

Corrective contact lenses and age of users

Anna Niwald1, Mirosława Grałek2

1Klinika Okulistyki Dziecięcej Instytutu Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
P.o. kierownik: dr n. med. Anna Niwald
2Klinika Okulistyki, Instytut
- Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Mirosława Grałek

Summary: The authors estimate the value of soft contact lenses in the correction of refraction errors. The use of the lenses was evaluated in various age groups including small children, school and high school adolescents, students and adults.

Keywords: soft contact lenses, refraction errors, children, school age, students, adults, quality of life.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI