Wydanie 2/2003

Badania ankietowe i przedmiotowe pacjentów noszących miesięczne soczewki kontaktowe systematycznej wymiany

Questionnaire and ophthalmological examination of frequent replacement contact lens wearers

Bartłomiej J. Kałużny, Alicja Orzałkiewicz, Grzegorz Czajkowski

Katedra i Klinika Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Kałużny

Summary: Purpose: To evaluate the influence of compliance on comfort of frequent replacement contact lens wearers. Methods: 145 frequent replacement contact lens wearers were sureveyed about compliance and comfort. Ocular status with use of CCLRU (Cornea and Contact Lens Research Unit) standards was also assessed. Results: We noted 49,65% compliance of frequent replacement contact lens wearers. Mean comfort in complaint group was statistically lower then in non complaint. Noncomplaint patients less often controled their eyes, but their risk of complications and the results of ophthalmological examination were similar to the whole group. 19,31% of patients used one bottle (360 ml) of disinfection solution over 3 months and they had the highest risk of complications. Conclusions: The results show 50,35% noncompliance of frequent replacement contact lens wearers. Patients with higher comfort were more likely to be noncomplaint, less often controled their eyes, but the risk of complications and the results of ophthalmological examination were similar to the whole group. The highest risk of complications were noted in group of patients who used one bottle (360 ml) of disinfection solution over 3 months.

Keywords: contact lenses, comfort, compliance, complications


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI