Wydanie 2/2003

Możliwości zastosowania przeszczepów błony owodniowej w wybranych powikłaniach po soczewkach kontaktowych

Amnion membrane transplantation in selected contact lens associated complications

Mariusz Rowiński, Ewa Langwińska-Wośko

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Summary: Authors present own experience with amnion membrane transplantation in some cases of contact lenses complications.

Keywords: Amnion membrane, amnion membrane transplantation, contact lenses.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI