Wydanie 1/2003

Powikłania po stosowaniu miękkich soczewek kontaktowych
Część II. Omówienie rodzajów spotykanych powikłań

Complication after contact lens use Part 2. A review of complications

Ewa Langwińska-Wośko, Agata Bełżecka-Majszyk, Magdalena Korwin-Rujna

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Summary: The article is a review of possible adverse reactions in the anterior segment of the eye after contact lens applications. In part 2 the authors present a variety of complications and the more frequent changes in the eye.

Keywords: contact lenses, complication, adverse reaction


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI