Wydanie 1/2003

Powikłania po stosowaniu miękkich soczewek kontaktowych
Część I. Anatomia, fizjologia i metabolizm odcinka przedniego gałki ocznej w aspekcie kontaktologii

Complication after contact lens use Part 1. Anatomy, physiology and metabolism of anterior segment of the eye in aspect of contactology

Agata Bełżecka-Majszyk, Ewa Langwińska-Wośko, Magdalena Korwin-Rujna

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Summary: The article is a review of possible adverse reaction in anterior segment of the eye after contact lens applications. In part 1 the authors present the basis of anatomy, physiology and metabolism of the anterior segment of the eye.

Keywords: contact lenses, complication, adverse reaction


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI