Wydanie 1/2003

Możliwości zastosowania szczelinowej skaningowej topografii optycznej ORBSCAN II w kontaktologii

The possibilities of using slit-scanning optical topography ORBSCAN II in contactology

Sebastian Gajda, Anna M. Ambroziak, Ewa Langwińska-Wośko

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr. hab med. Jerzy Szaflik

Summary: The aim of this paper was to summarize the possibilities of using slit-scanning optical topography obtained with Orbscan II device in contactology.

Keywords: corneal topography, orbscan, contact lens.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI