Wydanie 1/2003

Znaczenie i podstawy klasyfikacji w praktyce kontaktologicznej

Classification significance and basis in contact lens practice

Magdalena Korwin-Rujna, Ewa Langwińska-Wośko, Anna M. Ambroziak, Agata Bełżecka-Majszyk

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Summary: In this paper we would like to present classification basis and significance in contact lens practice, thanks to which we are able to standardize changes and processes in eye associated with contact lens practice.

Keywords: contact lens, grading scales, complications.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI