Wydanie 3-4/2003

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Wpływ miejscowo podawanych jodków na wydalanie jodu i funkcję tarczycy
Andrzej Stankiewicz, Maksymilian Siekierzyński, Joanna Wierzbowska
Influence of topically apllied iodides on urinary iodine excretion and thyroid function


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Zastosowanie zieleni indocyjaninowej w leczeniu fotodynamicznym czerniaka naczyniówki - doniesienie wstępne
Agnieszka Kubicka-Trząska, Maria Starzycka, Bożena Romanowska-Dixon, Krzysztof Morawski
Photodynamic therapy with indocyanine green for choroidal melanoma - a preliminary report


Leczenie wewnątrzgałkowych guzów przerzutowych
Bożena Romanowska-Dixon
Treatment of intraocular metastatic tumors


Leczenie krwotoków podsiatkówkowych w plamce doszklistkowym podawaniem tkankowego aktywatora plazminogenu oraz gazu SF6
Jolanta Oficjalska-Młyńczak, Hanna Zając-Pytrus, Jarosław Marek, Maria Hanna Niżankowska
Management of subretinal macular haemorrhages with intravitreous injections of tissue plasminogen activator and SF6 gas


Fakoemulsyfikacja z jednoczesną trabekulektomią w materiale własnym
Jerzy Szaflik, Iwona Liberek, Anna Kamińska, Danuta Chudzyńska-Zawadzka, Anna I. Borucka, Anna Skłodowska
Phacoemulsification combined with trabeculectomy - own experience


Retrospektywna ocena oczu z krótkowzrocznością postępującą u dzieci i młodzieży poddanych przed 10 laty zabiegowi skleroplastyki wg Snydera i Thompsona
Maria Formińska-Kapuścik, Bożena Kamińska-Olechnowicz, Anna Sośnierz-Jupowiecka, Renata Kinasz, Krzysztof Ochalik, Olga Domańska
Treatment of high progressive myopia in children and youth with scleroplasty ten years after Snyder and Thompson surgery


Promień krzywizny rogówki u osób z krótkowzrocznością
Damian Czepita, Dorota Filipiak
Corneal radius of curvature among people with myopia


Wrastanie nabłonka rogówki po zabiegach LASIK - doświadczenia własne
Dorota Wyględowska-Promieńska, Iwona Rokita-Wala
Epithelial ingrowth after LASIK - own experience


Analiza 24 przypadków wirusowego zapalenia rogówki leczonych metodą przeszczepu rogówki w latach 1998-2000
Marta Sendecka1, Małgorzata Polz-Dacewicz1,
Ewa Rakowska2, Zbigniew Zagórski2
Evaluation of 24 cases of viral keratitis treated by corneal graft in 1998-2000


Zmiany w soczewce i siatkówce a parametry gospodarki lipidowej i poziom hemoglobiny glikozylowanej u młodych pacjentów chorych na cukrzycę
Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Danuta Karczewicz, Barbara Torbus-Lisiecka1, Kornel Chełstowski1
The lens and retina changes related to the lipid parameters and glycosylated hemoglobin in blood among the young patients


Betaksolol w zapobieganiu posteroidowym zwyżkom ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów po keratotomii radialnej
Bartłomiej J. Kałużny
Betaksolol in prevention from steroid-induced intraocular pressure elevations in patients after radial keratotomy


Kliniczna ocena kropli i żelu z prowitaminą B5 w leczeniu pooperacyjnych ran rogówki i spojówki
Krystyna Raczyńska, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz,
Wiesława Stożkowska1, Jadwiga Sadlak-Nowicka2
Clinical evaluation of drops and gel with provitamin B5 in postoperative treatment of cornea and conjunctiva wounds


Żel z prowitaminą B5 stosowany podczas badań trójlustrem Goldmanna
Krystyna Raczyńska, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz,
Wiesława Stożkowska1
Gel with provitamin B5 applied during tests
with Goldmann triple-mirror


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Operacje inwolucyjnego odwinięcia powieki dolnej - opis przypadku
Małgorzata Figurska, Radosław Różycki, Marek Rękas, Rafał Pawlik
Surgery of involutional ectropion - case report


Nietętnicza neuropatia nerwu wzrokowego - opisy przypadków
Krystyna Kazimierczuk, Aldona Wilk, Jacek Robaszkiewicz
Nonarteritic anterior ischaemic optic neuropathy - case reports


Wyniki leczenia wrodzonego jednostronnego zwężenia i przemieszczenia źrenicy - opis przypadku
Anna Gotz-Więckowska, Krystyna Pecold, Marcin Stopa
Results of treatment congenital, unilateral microcoria and pupil displacement - case report


Objawy uboczne w trakcie leczenia Solu-Medrolem zapalenia nerwu wzrokowego w przebiegu SM
Lidia Mazur-Chłodek, Aniela Kaliciak-Kempińska
Side effects during treatment with Solu-Medrol optic neuritis in course of SM


Ciała obce w oczodole pierwotnie zdiagnozowane jako złamanie bocznej ściany oczodołu
Edward Wylęgała, Bogusława Orzechowska-Wylęgała
Orbital foreign body misdiagnosed as orbital lateral wall fracture


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zastosowanie segmentów śródrogówkowych (INTACS) w chirurgii refrakcyjnej
Dorota Wyględowska-Promieńska, Stanisława Gierek-Ciaciura, Ewa Mrukwa-Kominek
Intrastromal corneal ring segments (INTACS) in refractive surgery


Powstawanie wad wrodzonych w przebiegu rozwoju narządu wzroku
Część I. Embriogeneza oka a wrodzone wady rozwojowe


Maciej R. Krawczyński
Formation of congenital defects in the course of development of organ of vision.
Part I. Eye embryogenesis and developmental birth defects


Powstawanie wad wrodzonych w przebiegu rozwoju narządu wzroku.
Część II. Podłoże genetyczne okulogenezy a wrodzone wady rozwojowe

Maciej R. Krawczyński
Formation of congenital defects in the course of development of organ of vision.
Part II. Genetic background of oculogenesis and developmental birth defects


Współczesne koncepcje patogenezy jaskrowej neuropatii nerwu wzrokowego
Katarzyna Chmielewska
Present concepts the pathogenesis of gleucomatous optic neuropathy


Neuropatia nerwu wzrokowego w przebiegu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic
Aldona Wilk, Krystyna Kazimierczuk
Optic neuropathy in giant cell arteritis


Trombofilia jako czynnik ryzyka zakrzepicy żyły środkowej siatkówki
Anetta Undas1, Agnieszka Kubicka-Trząska2
Thrombophilia as a risk factor of central retinal vein occlusion


Rola badań ultrasonograficznych w diagnostyce masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego, występującego jako powikłanie operacji wewnątrzgałkowych
Iwona Obuchowska1, Zofia Mariak1, Andrzej Ustymowicz2
The role of the ultrasound examinations in diagnosis of massive suprachoroidal hemorrhage which is the complication of the intraocular surgery


Powikłania po zabiegach laserowej chirurgii refrakcyjnej
Stanisława Gierek-Ciaciura, Ewa Mrukwa-Kominek, Dorota Wyględowska-Promieńska
Complications after laser refractive surgery


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Zarys historii rozwoju anestezjologii w okulistyce - część II
Jarosław Kocięcki
Historical outline of development of ophthalmic anesthesiology - part II


Okulistyka w cywilizacjach Międzyrzecza. Czy w czasach Hammurabiego operowano zaćmę?
Lech Bieganowski
The state of ophthalmology in the Ancient River Cultures. Was the couching of cataract performed in the King Hammurabi period?

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI