Wydanie 1-2/2003

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Chirurgia zaćmy w oczach po witrektomii z trwałą tamponadą olejem silikonowym
Ewa Bilińska, Jerzy Nawrocki
Cataract surgery in eyes after vitrectomy filled with long-term silicone oil tamponade


Ocena wyników operacji zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej w oczach po witrektomii
Ewa Bilińska, Jerzy Nawrocki
Evaluation of the results of cataract extraction and lens implantation in victrectomized eyes


Ocena wyników operacji zaćmy w oczach po usunięciu oleju silikonowego
Ewa Bilińska, Jerzy Nawrocki
The evaluation of the results of cataract surgery in eyes after silicone oil removal


Leczenie chirurgiczne otworów olbrzymich siatkówki
Jolanta Oficjalska-Młyńczak, Maria Muzyka-Woźniak, Jarosław Marek, Hanna Zając-Pytrus
Surgical treatment of giant retinal tear


Przepływ naczyniowy u chorych z odwarstwieniem siatkówki w kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej
Krystyna Raczyńska, Anna Grabowska1, Ewa Zdybel, Michał Studniarek1, Hanna Dembicka, Marzena Klawitter-Rydz
Vascular flow in patients with retinal detachment in the colour Doppler's ultrasonography


Ocena niezborności we wczesnym okresie po operacji zaćmy w zależności od sposobu otwarcia komory przedniej
Piotr Jurowski
Evaluation of early postoperative astigmatism with respect to anterior chamber opening


Soczewki wewnątrzgałkowe tylnokomorowe mocowane do twardówki jako metoda w chirurgii soczewki
Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko, Mariusz Rowiński, Anna Maria Ambroziak
Transscleral fixation as lens surgery method


Ocena przydatności skaningowej topografii optycznej rogówki wykonanej aparatem Orbscan II do lokalizacji i określenia średnicy przeszczepu w stożku rogówki - doniesienie wstępne
Ewa Iwaszkiewicz, Wojciech Kołodziejczyk, Marek Czubak, Marek Rostkowski
Evaluation of the usefulness of corneal scanning topography performed with Orbscan for the localization of corneal transplantation due to keratoconus


Zastosowanie błony owodniowej w keratopatii pęcherzowej oraz oparzeniach chemicznych i termicznych rogówki i spojówki
Agnieszka Siennicka, Hanna Pecold-Stępniewska, Marcin Czajka
Transplantation of amniotic membrane for patients with bullous keratopathy and chemical and thermal burns


Ocena zależności między grubością soczewki a ciśnieniem wewnątrzgałkowym po operacji zaćmy u chorych z jaskrą
Wojciech Kątski, Jerzy Toczołowski, Paweł Klonowski
The evaluation of the dependence between the lens thickness and intraocular pressure after cataract extraction in patient with glaucoma


Zespół Tersona w przebiegu tętniaków mózgu - obserwacje własne
Agnieszka Nowosielska, Wojciech Czarnecki, Mirosław Ząbek
Terson syndrom in course of cerebral aneurysm - clinical assessment


Występownie krótkowzroczności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat
Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa
Occurence of myopia among students ranging from 6 to 18 years of age


Możliwości samoistnej regresji zmian w fazie czynnej retinopatii wcześniaków
Marek Prost
Possibilities of spontaneous regression in active phase of ROP


Badanie warstwy śluzowej filmu łzowego u chorych ze skrzydlikiem
Małgorzata Marzęta, Jerzy Toczołowski
Investigation of mucin layer of tear film in patients with pterygium


Operacyjne leczenie zezów rozbieżnych okresowych u młodzieży i dorosłych metodą szwów regulowanych
Anna Broniarczyk-Loba, Olimpia Nowakowska
Adjustable sutures surgery of intermittent divergent squint in adolescents and adults


Ruchomość gałek ocznych w płaszczyźnie skośnej u osób zdrowych
Lidia Puchalska-Niedbał
Eyeballs motility in oblique plane among healthy persons


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Dystrofia polimorficzna tylna rogówki - trudności diagnostyczne
Ewa Iwaszkiewicz, Wojciech Kołodziejczyk, Marek Czubak, Piotr Tesla
Posterior polymorphous corneal dystrophy - diagnostic difficulties


Zespół Tersona - opis przypadków
Mariusz Kosatka, Marek Rękas
Terson syndrom - case reports


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Jaskra - choroba nieznana
Krystyna Czechowicz-Janicka
The mystery of glaucoma


Zespół Tersona
Agnieszka Nowosielska, Wojciech Czarnecki
Terson syndrom


Przyczyny niezborności pooperacyjnej
Piotr Jurowski
Reasons of postoperative astigmatism


Chirurgiczna korekcja presbyopii
Stanisława Gierek-Ciaciura, Dorota Wyględowska-Promieńska
The surgical correction of presbyopia


Soczewki fakijne
Stanisława Gierek-Ciaciura, Krzysztof Ochalik
Phacic IOL


Skrzydlik - czyhające zagrożenie
Jacek Robaszkiewicz, Stanisław Mrzygłód
Pterygium - lying in wait menace


Fizjologiczne podstawy badania ostrości wzroku
Małgorzata Figurska, Marek Rękas
Physiological basis of visual acuity measurement


Wysoka rodzinna krótkowzroczność - wyzwanie dla współczesnej genetyki
Joanna Adamiec, Maria Hanna Niżankowska
Familial high myopia - challenge of modern genetics


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Otwieramy Dział Historyczny


Zapiski na temat stanu okulistyki w starożytnym Egipcie
Lech Bieganowski
Notes on the state of ophthalmology in the ancient Egypt


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI