Wydanie 4/2017

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Ocena unaczynienia tarczy nerwu wzrokowego u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta za pomocą angiografii optycznej koherentnej tomografii (str. 203 - 207)
Irena Topolska, Maria Jędrzejak, Piotr Loba, Magdalena Kucharczyk-Pospiech, Monika Spychała, Michał Wilczyński
Evaluation of optic disc microcirculation by optical coherence tomography angiography in patients with primary open angle glaucoma


Terapia afliberceptem cukrzycowego obrzęku plamki – doświadczenia własne (str. 208 - 212)
Anna Michalska 1 , Martyna Piotrowska 1 , Mariola Dorecka 2 , Paweł Stala 1 , Joanna Miniewicz 2 , Przemysław Kliś 1
Aflibercept therapy in diabetic macular oedema – own experience


Podprogowa laseroterapia mikropulsowa – zabieg powodujący resorpcję płynu podsiatkówkowego w przebiegu przewlekłej surowiczej chorioretinopatii (str. 213 - 219)
Maciej Gawęcki 1 , Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska 1 , Anna Jurska-Jaśko 1 , Andrzej Grzybowski 2,3
Aflibercept therapy in diabetic macular oedema – own experience


Wpływ luteiny na całkowity status antyoksydacyjny we krwi u ludzi (str. 220 - 223)
Karolina Jędrzejczak-Pospiech, Jan Błaszczyk
The effect of lutein on the total antioxidant status in human blood


Pośrednia przetoka szyjno-jamista – trudności diagnostyczne (str. 224 - 229)
Irmina Duchnik 1,2 , Anna Babik 2 , Natalia Poręba 2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2
Indirect carotid-cavernous fistula – diagnostic problems


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Przypadek rodzinnego występowania atrezji dróg łzowych w przebiegu zespołu łzowo-uszno-zębowo-palcowego (str. 230 - 234)
Ewelina Chojnacka 1 , Radosław Różycki 1 , Artur Maliborski 2 , Marek Rękas 1
The case of familial occurrence of lacrimal atresia in lacrimo-auriculo-dento-digital syndrome


Spontaniczne późne zamknięcie otworu w plamce współwystępującego z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki (str. 236 - 238)
Katarzyna Piasecka 1 , Dominik Odrobina 1,2
Spontaneous delayed closure of macular hole secondary to rhegmatogenous retinal detachment


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Skuteczność i bezpieczeństwo etabonianu loteprednolu w leczeniu chorób zapalnych oczu (str. 239 - 243)
Monika Łazicka-Gałecka 1,2 , Tomasz Gałecki 2 , Jacek P. Szaflik 1,2
Safety and efficacy of loteprednol etabonate in treatment of ocular inflammatory diseases


Wpływ barwników plamki na proces widzenia (str. 244 - 249)
Anna Bonczar 1 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2
The effect of macular pigments on vision


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI