Wydanie 3/2017

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Wpływ bezobjawowego obustronnego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej na funkcję bioelektryczną siatkówki i nerwu wzrokowego (str. 135 - 140)
Anna Machalińska 1 , Aleksandra Kowalska-Budek 1 , Miłosz P. Kawa 2 , Arkadiusz Kazimierczak 3 , Krzysztof Safranow 4 , Marta Kirkiewicz 5 , Grażyna Wilk 6 , Wojciech Lubiński 5 , Piotr Gutowski 3
Effect of bilateral asymptomatic internal carotid artery stenosis on electrophysiological function of the retina and optic nerve


Ocena kliniczna i histopatologiczna zmian barwnikowych spojówki u dzieci i młodzieży (str. 141 - 144)
Beata Urban 1 , Alina Bakunowicz-Łazarczyk 1 , Joanna Reszeć 2 , Marta Michalczuk 3
Histological and clinical evaluation of conjunctival pigmented lesions in children and adolescents


Częstotliwość występowania chorób siatkówki i ich struktura – w badaniu wybranej populacji osób dorosłych z miasta Łodzi (Polska) (str. 145 - 148)
Michał S. Nowak 1 , Janusz Smigielski 2 , Piotr Jurowski 3
The prevalence and pattern of retinal diseases in a sample population of older adults in the city of Lodz, Poland


Ocena pomiarów centralnej grubości rogówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka i mikroskopii lustrzanej (str. 149 - 154)
Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Michał Wilczyński
Evaluation of central corneal thickness measurements using Anterior Segment Optical Coherence Tomography and specular microscope


Nieinwazyjna metoda obrazowania naczyń w odcinku przednim za pomocą angiografii optycznej koherentnej tomografii (str. 155 - 159)
Magda Kozłowska, Marcin Stopa
Non-invasive method of anterior segment vasculature assessment by optical coherence tomography angiography


Ocena użyteczności dostępnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu dysfunkcji gruczołów Meiboma (str. 160 - 166)
Aleksandra Zakrzewska 1 , Krzysztof Safranow 2 , Anna Machalińska 1
Utility assessment of diagnostic procedures used in Meibomian gland dysfunction


Terapia anty-VEGF w leczeniu idiopatycznej aktywnej postaci nowotwórstwa naczyniowego naczyniówki u pacjentów poniżej 45. roku życia (str. 167 - 170)
Adam Cywiński 1 , Anna Piwońska-Lobermajer 1 , Małgorzata Świgoń 1 , Marcin Gacek 1,2
Anti-VEGF treatment of idiopathic, active choroidal neovascularization in patients below 45 years of age


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Nietypowy obraz objawowego odwarstwienia siatkówki w przebiegu rozwarstwienia siatkówki (str. 171 - 174)
Anna Modrzejewska, Tomasz Kubacki, Martyna Chrzanowska, Anna Machalińska, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska
Atypical presentation of symptomatic retinal detachment secondary to retinoschisis


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zastosowanie ologenu w leczeniu operacyjnym neuropatii jaskrowej (str. 175 - 180)
Irmina Duchnik 1,2 , Ewa Starzycka-Bigaj 2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2
Ologen in surgical management of glaucomatous optic neuropathy


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Profesor nadzw. dr hab. n. med. Lech Bieganowski (1940–2017) – zasłużony okulista i wybitny znawca historii okulistyki (str. 181 - 184)
Andrzej Grzybowski 1,2 , Tomasz Kazało 3
Professor Lech Bieganowski (1940–2017) – meritorius ophthalmologist and outstanding expert of history of ophthalmology


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI