Wydanie 2/2017

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Acanthamoeba polyphaga – rzadko wykrywany w Polsce czynnik zagrażającego utratą wzroku zapalenia rogówki, podatny in vitro na przeciwpasożytnicze działanie tojokamycyny (str. 77 - 82)
Marcin Padzik 1 , Jacek P. Szaflik 2,3 , Justyna Izdebska 2,3 , Beata Szostakowska 4 , Jerzy Szaflik 2,3 , Lidia Chomicz 1
Acanthamoeba polyphaga strain – causative agent of vision-threatening keratitis uncommonly detected in Poland, susceptible in vitro to toyocamycin


Ocena narządu wzroku u skrajnych wcześniaków leczonych doszklistkowo preparatami anty-VEGF z powodu retinopatii wcześniaków (str. 83 - 87)
Monika Oziębło-Kupczyk, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Sielicka
Ocular assessment in premature infants treated for retinopathy of prematurity with intravitreal anti-VEGF injection


Wpływ polimorfizmów genu czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF-A na wyniki leczenia doszklistkowymi iniekcjami czynnika anty-VEGF u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 88 - 95)
Agnieszka Kubicka-Trząska 1 , Izabella Karska-Basta 1 , Sylwia Dziedzina 2 , Marek Sanak 2 , Bożena Romanowska-Dixon 1
The effect of vascular endothelial growth factor VEGF-A gene polymorphisms and intravitreal anti-VEGF treatment outcomes in patients with exudative age-related macular degeneration


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Intraorbital foreign body – diagnostic and therapeutic challenges (str. 96 - 99)
Bogusława Orzechowska-Wylęgała, Zbigniew Puszczewicz, Dorota Łyko-Morawska, Iwona Niedzielska
Wewnątrzoczodołowe ciało obce – trudności w diagnozowaniu i leczeniu


Implantacja plomby plamkowej AJL w leczeniu krótkowzrocznego rozwarstwienia siatkówki w plamce z towarzyszącym mu garbiakiem tylnym (str. 100 - 103)
Krzysztof Morawski, Joanna Kozioł-Moszczyńska, Katarzyna Kozicka, Joanna Miniewicz, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
AJL macular buckle for the treatment of myopic foveoschisis with posterior staphyloma


Makulopatia krwotoczna wywołana działaniem lasera neodymowego Nd: YAG (str. 104 - 107)
Maciej Kozak, Aleksandra Pawlicka, Katarzyna Sajak-Hydzik, Anna Hyjek-Ryś, Ilona Pawlicka
Nd: YAG laser-induced hemorrhagic maculopathy


Odbudowa zrębu rogówki – opis przypadku (str. 108 - 112)
Maja Waszczyk-Łączak 1 , Justyna Izdebska 1,2 , Anna M. Ambroziak 1,3
Wound healing process – case report


Mechanizm samoistnego zamknięcia się pourazowego otworu w plamce – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa (str. 113 - 115)
Joanna Roskal-Wałek 1 , Michał Biskup 1 , Magdalena Gierada 1 , Dominik Odrobina 2,3
Spontaneous closure of a post-traumatic macular hole – case report and literature review


Zmiany okulistyczne w przebiegu zespołu Alporta oraz wyniki jego operacyjnego leczenia – opis przypadków (str. 116 - 119)
Aleksandra Ostrowska-Spaleniak, Karolina Krix-Jachym, Marek Rękas
Ocular manifestation and surgical treatment outcomes in Alport syndrome – case series


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zastosowanie wzorca tęczówki i siatkówki oka w procedurach identyfikacji człowieka i wpływ chorób na zaburzenie tego wzorca (str. 120 - 125)
Emil Saeed 1 , Joanna Konopińska 1 , Zofia Mariak 1 , Khalid Saeed 2,3
Influence of eye diseases on the retina and iris pattern recognition and its significance in the early ophthalmic diagnosis


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI