Wydanie 5-6/2002

PRACE DOŚWIADCZALNEEXPERIMENTAL PAPERS
Analiza zmian morfologicznych związanych z wiekiem w naczyniówce człowieka
Beata Rymgayłło-Jankowska, Piotr Szczęsny, Zbigniew Zagórski
Morphological analysis of age-related changes in the human choroid


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Przyżyciowe zmiany struktury rogówki po zabiegach chirurgii refrakcyjnej
Iwona Rokita-Wala, Stanisława Gierek-Ciaciura, Ewa Mrukwa-Kominek
In vivo evaluation of corneal structure changes after refractive procedures


Niezborność po operacji zaćmy
Hanna Lesiewska-Junk, Józef Kałużny, Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska
Astigmatism after cataract surgery


Zmiany refrakcji po operacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej w oczach po uprzednio wykonanej witrektomii
Ewa Bilińska, Jerzy Nawrocki, Irena Suprunowicz, Wojciech Omulecki
Refraction changes after cataract extraction with IOL implantation in eyes with previous performed vitrectomy


Zaćma starcza i przedstarcza ? porównanie pacjentów operowanych w 1990 i 2000 roku
Hanna Lesiewska-Junk, Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska
Senile and presenile cataract ? comparison of patients operated in the year 1990 and 2000


Wyniki operacji zaćmy przejrzałej powikłanej jaskrą fakolityczną
Jarosław Podhorecki, Ali Munir
Results of operations for hypermature cataract complicated with phacolytic glaucoma


Zmiany przepuszczalności bariery krew ? ciecz wodnista po operacjach zaćmy w oczach z cukrzycą typu 2
Tomasz Żarnowski, Eulalia Machowicz-Matejko, Zbigniew Zagórski
Anterior chamber inflammation following cataract surgery in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus


Ocena poziomu estradiolu i FSH u kobiet z zaćmą pierwotną w wieku menopauzalnym
Z Katedry Okulistyki z Kliniką Okulistyczną i Zakładem Patofizjologii Narządu Wzroku Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz
Ewa Dolatowska


Kliniczna ocena zastosowania aplikatora AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System w technice implantacji silikonowych soczewek wewnątrzgałkowych
Wojciech Lubiński, Olgierd Palacz, Dariusz Łąk, Krzysztof Barnyk, Krzysztof Szmatłoch
Use of applicator AMO PhacoFlex II SofTip Insertion System in cataract surgery with IOL implantation – clinical observation


Ocena soczewek MemoryLens w materiale własnym
Stanisława Gierek-Ciaciura
Assesment of Memory Lens in own material


Ocena komórek nabłonka soczewki w mikroskopie świetlnym i elektronowym oraz metodami immunohistochemicznymi w zaćmach różnego typu
Aleksandra Synder1, Aleksandra Omulecka2
Marzena Ratyńska3, Wojciech Omulecki1
A study of human lens epithelial cells by light and electron microscopy and by immunohistochemistry in different types of cataracts


Odległe wyniki utraty komórek śródbłonka po operacji zaćmy
Hanna Lesiewska-Junk, Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska
Late results of endothelial cell loss after cataract surgery


Usuwanie zwichniętych soczewek metodą fakoemulsyfikacji w komorze szklistej
Wojciech Omulecki, Aleksandra Synder, Katarzyna Stolarska
Removal of luxated crystalline lenses by intravitreal phacoemulsification


Śródbłonek rogówki u młodzieży z krótkowzrocznością
Beata Urban1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Małgorzata Krętowska2
Corneal endothelium in children and adolescents with myopia


Rola czynników naczyniowych w rozwoju pourazowej neuropatii nerwu wzrokowego w przebiegu zamkniętego urazu głowy
Zofia Mariak1, Iwona Obuchowska1, Andrzej Ustymowicz2
Nebi Sherkawey1, Andrzej Stankiewicz3
The role of vascular factors in the development of traumatic optic neuropathy in course of closed head injury


Zastosowanie perymetrii zdwojonej częstotliwości w diagnostyce jaskry
Piotr Kawa, Justyna Jurkowska, Tomasz Żarnowski, Zbigniew Zagórski
Application of frequency doubling technology perimetry in the diagnosis of glaucoma


Czerniak naczyniówki u ciężarnych – obserwacje 8 przypadków
Bożena Romanowska-Dixon
Melanoma of choroid during pregnancy – case report


Zastosowanie midazolamu do sedacji w czasie badania wzrokowych potencjałów wywołanych błyskami (FVEP) u dzieci niewspółpracujących
Dorota Pojda-Wilczek1, Ludwik G. Stołtny2, Stefan M. Pojda1, Grzegorz Pojda3
Flash visual evoked potentials (FVEP) examination under midazolam sedation of non-cooperating children


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Progresja zaćmy w przebiegu atopowego zapalenia skóry
Małgorzata Mrugacz1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1
Regina Antosiuk1, Alina Minarowska2
Cataract progression in patient with atopic dermatitis


Masywny krwotok nadnaczyniówkowy jako powikłanie operacji usunięcia zaćmy - opis przypadku
Iwona Obuchowska1, Zofia Mariak1, Andrzej Stankiewicz2
Massive suprachoroidal hemorrhage during cataract surgery - case report


Dwojenie jako wskazanie do operacji zeza przy uszkodzeniach plamki - prezentacja chorych
Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba
Diplopia as a reason to operative strabismus surgery on patients with macula damages - case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Powikłania zabiegów LASIK
Stanisława Gierek-Ciaciura
Complications after use procedure of LASIK


Objawy oczne w zwłóknieniu torbielowatym
Małgorzata Mrugacz, Alina Minarowska
Eye symptoms of cystic fibrosis


Zmiany chorobowe aparatu wzrokowego w przebiegu zakażeń oportunistycznych - część II
Krystyna Raczyńska, Jolanta Ulewicz-Filipowicz, Radosław Owczuk
Ophthalmic complications in the course of opportunistic infections - part II


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Zarys historii rozwoju anestezjologii w okulistyce - część I
Jarosław Kocięcki
Historical outline of development of ophthalmic anesthesiology - part I


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI