Wydanie 4/2016

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Ocena morfologii naczyniówki oraz granicy naczyniówkowo-twardówkowej za pomocą optycznej koherentnej tomografii z użyciem lasera strojonego u chorych na suchą postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 265 - 269)
Magdalena Trebinska 1, Janusz Michalewski 1,2, Jerzy Nawrocki 1,2, Zofia Michalewska 1,2
Choroidal morphology and the outer choroidoscleral boundary in dry age related maculopathy in Swept Source Optical Coherence Tomography


Wpływ 0,1% kropli diklofenaku na odczyn zapalny w komorze przedniej oka i stan plamki po operacji fakoemulsyfikacji zaćmy (str. 270 - 277)
Edyta Zielińska 1 , Dariusz Rokicki 1 , Mariusz Wielgórski 1 , Jerzy Szaflik 1,2 , Jacek P. Szaflik 1,2
Effect of 0.1% diclofenac ophthalmic solution on inflammatory response and macular thickness following phacoemulsification cataract surgery


Ocena ostrości wzroku, widzenia obuocznego i subiektywnej akomodacji po wszczepieniu soczewek akomodacyjnych Crystalens HD (str. 278 - 283)
Kinga Rajska 1 , Piotr Loba 1 , Michal Wilczynski 1 , Anna Broniarczyk-Loba 2
Visual outcomes, binocular vision and subjective accommodation after Crystalens HD accommodating intraocular lens implantation


Ocena równowagi proantyoksydacyjnej u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 284 - 288)
Małgorzata Mrowicka 1 , Jerzy Mrowicki 1 , Jacek P. Szaflik 2,3 , Marta Szaflik 4,5 , Magdalena Ulińska 2,3 , Jerzy Szaflik 3 , Ireneusz Majsterek 1
Evaluation pro/antioxidant balance in patients with wet form of age-related macular degeneration


Ocena wewnątrzgałkowych powikłań po terapii protonowej czerniaków naczyniówki (str. 289 - 292)
Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Anna Markiewicz 1,2 , Beata Sas-Korczyńska 3 , Dominik Medoń 2 , Tomasz Walasek 3
Evaluation of intraocular proton beam irradiation complications after choroidal melanoma treatment


Profilaktyka okołooperacyjna w chirurgii zaćmy w województwach mazowieckim i wielkopolskim w latach 2013 i 2014 (str. 293 - 297)
Iwona Grabska-Liberek 1 , Julita Majszyk-Ionescu 1 , Piotr Tesla 1 , Magdalena Gaca-Wysocka 2 , Andrzej Grzybowski 2,3
Perioperative endophthalmitis prevention in cataract surgery in Mazovia and Greater Poland in 2013 and 2014


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Wstrząs anafilaktyczny po podaniu Aprokamu do komory przedniej podczas operacji zaćmy – opis przypadku (str. 298 - 300)
Waldemar Kędziora 1 , Tomasz Żarnowski 2
Anaphylactic shock due to Aprokam application to the anterior chamber during cataract surgery – case report


Zmiany oczne w przebiegu zespołu MELAS – opis przypadku (str. 301 - 307)
Monika Modrzejewska 1 , Martyna Chrzanowska 1 , Anna Modrzejewska 1 , Hanna Romanowska 2 , Iwona Ostrowska 2 , Maria Giżewska 2
Ocular findings in MELAS syndrome – a case report


Dołek rozwojowy tarczy nerwu wzrokowego z makulopatią – opis przypadku (str. 308 - 311)
Mateusz Olszewski, Małgorzata Marczak
Optic disc pit with maculopathy – a case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Cechy charakterystyczne guzów wewnątrzgałkowych w optycznej koherentnej tomografii (DRI-OCT) (str. 312 - 315)
Bożena Romanowska-Dixon 1,2, Anna Markiewicz 1,2, Barbara Jakubowska 2, Anna Romanowska-Pawliczek 3
Characteristic features of choroidal tumors in Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography


Nowy kierunek badań naukowych w okulistyce z wykorzystaniem modelu Danio rerio (zebrafish) (str. 316 - 320)
Katarzyna Danieluk 1 , Agnieszka Jakubaszek 2 , Jerzy Mackiewicz 1 , Anna Święch-Zubilewicz 1
Biological model of Danio rerio (zebrafish) – a new research trend in ophthalmology


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI