Wydanie 2/2016

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Pourazowy wylew krwi do komory przedniej u dzieci i młodzieży – przyczyny i leczenie (str. 101 - 104)
Beata Urban 1 , Alina Bakunowicz-Łazarczyk 1 , Marta Michalczuk 2
Traumatic hyphema in children and adolescents – aetiology and treatment


Ocena wyników witrektomii przez pars plana u chorych na chorobę Bensona (str. 105 - 108)
Monika Spychała, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński
Treatment outcomes of pars plana vitrectomy in patients with Benson’s disease


Ocena struktury i grubości siatkówki w okolicy plamkowej za pomocą spektralnej optycznej koherentnej tomografii SOCT Spectralis u dzieci po przebytej laserokoagulacji siatkówki z powodu retinopatii wcześniaków (str. 109 - 113)
Beata Chrzanowska-Grenda 1 , Monika Oziębło-Kupczyk 1 , Michał Szumiński 1 , Marek Grenda 2 , Alina Bakunowicz-Łazarczyk 1
Evaluation of macular structure and thickness using spectral optical coherence tomography SOCT Spectralis in children after prior laser photocoagulation performed due to the retinopathy of prematurity


Wpływ polimorfizmów Y402H, E318D oraz R102G genów kodujących białka układu dopełniacza na wyniki leczenia doszklistkowymi iniekcjami czynnika anty-VEGF u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 114 - 121)
Agnieszka Kubicka-Trząska 1 , Izabella Karska-Basta 1 , Joanna Kobylarz 1 , Sylwia Dziedzina 2 , Marek Sanak 2 , Bożena Romanowska-Dixon 1
Association between Y402H, E318D and R102G polymorphisms of complement proteins genes and the response to intravitreal anti-VEGF treatment in patients with neovascular age-related macular degeneration


Analiza polimorfizmów pojedynczych nukleotydów genów DGCR8 i XPO5 oraz ich związek z występowaniem jaskry pierwotnej otwartego kąta (str. 122 - 126)
Milena Molasy 1 , Anna Walczak 1 , Karolina Przybyłowska-Sygut 1 , Katarzyna Szymanek 2 , Jerzy Szaflik 2 , Jacek P. Szaflik 3 , Ireneusz Majsterek 1
The analysis of single nucleotide polymorphisms of the DGCR8 and XPO5 genes, and their association with the incidence of primary open angle glaucoma


Czy przenikalność leku jest uwarunkowana zawartością środka konserwującego? Analiza in vitro na modelu komórkowym nabłonka ludzkiej rogówki przenikalności trzech preparatów okulistycznych zawierających latanoprost (str. 127 - 132)
Dorota Romaniuk 1 , Jan Smagur 2 , Agnieszka Cisek 2 , Justyna Antonik 2 , Wanda Romaniuk 1
Does preservative content affect drug permeability? The permeability analysis in vitro of 3 ophthalmic Latanoprost formulations in a human epithelial cell culture model


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Kostniak naczyniówki w badaniu Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography – prezentacja przypadku (str. 133 - 135)
Anna Markiewicz 1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Barbara Jakubowska 2 , Anna Bogdali 1,2
Imaging choroidal osteoma with the Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography – a case report


Demodex w obrębie dermoidu rąbka rogówki – patogen czy przypadkowe znalezisko? Opis przypadku (str. 136 - 138)
Emilian Szpura 1 , Iwona Rospond-Kubiak 1 , Andrzej Marszałek 2 , Jarosław Kocięcki 1
Demodex spp. within the limbal dermoid – causal pathogen or an irrelevant finding? Case report


Trudny technicznie, ważny diagnostycznie – ekson ORF15 genu RPGR w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki (str. 139 - 143)
Monika Ołdak 1,2 , Ewelina Ruszkowska 1,2,3 , Sylwia Siwiec1,2, Agnieszka Pollak 1 , Piotr Stawiński 1 , Kamil Szulborski 4 , Jacek P. Szaflik 4,5
ORF15 exon of the RPGR gene in retinitis pigmentosa – technically difficult, diagnostically important


Autologiczny przeszczep płatka błony granicznej wewnętrznej jako modyfikacja techniki odwróconego płatka w leczeniu otworów w plamce – opis przypadku (str. 144 - 146)
Krzysztof Morawski, Justyna Jędrychowska-Jamborska, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Autologous internal limiting membrane flap graft as a modification of the inverted flap technique in the treatment of full thickness macular holes – case report


Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek i błony naczyniowej – opis przypadku (str. 147 - 150)
Ewa Kwiatkowska 1 , Anna Turno-Kręcicka 2 , Tomasz Berus 1
Tubulointerstitial nephritis and uveitis – case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Czerniak naczyniówki – czy biopsja jest bezpieczna i uzasadniona? (str. 151 - 154)
Anna Bogdali, Anna Markiewicz, Joanna Kowal, Magdalena Dębicka-Kumela, Bożena Romanowska-Dixon
Uveal melanoma – is a biopsy safe and justified?


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI