Wydanie 1/2016

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Zastosowanie kontrastometrii w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta przesączania oraz nadciśnienia ocznego (str. 7 - 10)
Marta Owidzka, Iwona Laudańska-Olszewska, Wojciech Omulecki
Contrast sensitivity assessment in primary open angle glaucoma and ocular hypertension


Centralna grubość rogówki i ciśnienie wewnątrzgałkowe przed podaniem doszklistkowej iniekcji ranibizumabu i we wczesnym okresie po jej podaniu (str. 10 - 17)
Dorota Białas-Niedziela, Andrzej Olechowski, Joanna Ciszewska, Iwona Świtka-Więcławska, Dariusz Kęcik
Central corneal thickness and intraocular pressure before the intravitreal administration of ranibizumab and in the early period following the injection


Implantacja soczewek wieloogniskowych LS-313 MF30, modeli Mplus oraz MplusX, w skojarzeniu z zabiegiem witrektomii tylnej u pacjentów leczonych z powodu różnych schorzeń siatkówki (str. 18 - 22)
Adam Cywiński, Anna Piwońska-Lobermajer, Sandra Penter
An implantation of multifocal lenses LS-313 MF30, Mplus and MplusX models, during and after posterior vitrectomy in patients treated for various diseases of the retina


Ocena częstości występowania zmian w narządzie wzroku u osób ze stanem przedcukrzycowym (str. 23 - 28)
Anna Sokołowska-Oracz 1,2 , Joanna Litwińczuk-Hajduk 1 , Paweł Piątkiewicz 1
Prevalence of ocular abnormalities in prediabetic patients


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Optyczna koherentna tomografia wysokiej rozdzielczości we wczesnej retinopatii słonecznej – opis serii przypadków (str. 29 - 31)
Tomasz Berus 1 , Anna Turno-Kręcicka 2 , Ewa Kwiatkowska 1
High-definition optical coherent tomography findings in acute solar retinopathy – a case series


Siatkówczak z zespołem delecji długich ramion chromosomu 13. – opis przypadków (str. 32 - 35)
Justyna Jędrychowska-Jamborska, Krzysztof Morawski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Retinoblastoma in patients with 13q deletion syndrome – case series


Zastosowanie sztucznej tęczówki w leczeniu pourazowej aniridii – opis przypadku (str. 36 - 40)
Maria Wągrowska, Michał Wilczyński, Wojciech Omulecki
Artificial iris implantation in a male with post-traumatic aniridia – case report


Nosowo zlokalizowany dołek rozwojowy tarczy nerwu wzrokowego z towarzyszącą makulopatią (str. 41 - 43)
Anna Święch-Zubilewicz 1 , Tomasz Chorągiewicz 2 , Joanna Dolar-Szczasny 1 , Robert Rejdak 2 , Jerzy Mackiewicz 1
Nasally located congenital optic disc pit with concomitant maculopathy


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w leczeniu retinopatii cukrzycowej (str. 44 - 47)
Grażyna Malukiewicz, Joanna Stafiej, Hanna Lesiewska, Bartosz Sikorski
Use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in diabetic retinopathy


Antagoniści receptora mineralokortykoidowego w leczeniu przewlekłej centralnej surowiczej chorioretinopatii (str. 48 - 54)
Weronika Pociej-Marciak, Izabella Karska-Basta, Joanna Ożóg-Baran, Agnieszka Kubicka-Trząska, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek, Bożena Romanowska-Dixon
The use of mineralocorticoid receptor antagonists in chronic central serous chorioretinopathy


Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci przedwcześnie urodzonych (str. 55 - 58)
Monika Modrzejewska, Joanna Kot
Changes in the central nervous system of prematurely born children


Badania eksperymentalne nad farmakologicznymi metodami leczenia chorób dystroficznych siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem retinopatii ABCA4 (str. 59 - 65)
Aneta Ścieżyńska 1 , Dominika Oziębło 2 , Monika Ołdak 1,2,3
Experimental studies on medical treatments of retinal dystrophies with a particular focus on ABCA4 retinopathies


Badania eksperymentalne nad metodami terapii genowej i komórkowej w leczeniu chorób dystroficznych siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem retinopatii ABCA4 (str. 66 - 71)
Aneta Ścieżyńska 1 , Dominika Oziębło2 , Monika Ołdak1,2,3
Experimental studies on cell and gene therapies for retinal dystrophies with a particular focus on ABCA4 retinopathies


Zastosowanie segmentów śródrogówkowych w leczeniu krótkowzroczności i stożka rogówki (str. 72 - 77)
Łukasz Drzyzga, Dorota Wyględowska-Promieńska, Anna Piotrowska-Gwóźdź, Piotr Gościniewicz, Ewa Mrukwa-Kominek
The use of intrastromal corneal ring segments in patients with myopia and keratoconus


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Zygmunt Kramsztyk (1849–1920) – najwybitniejszy filozof nauki wśród polskich okulistów XIX i XX wieku (str. 78 - 85)
Andrzej Grzybowski1,2 , Agnieszka Polak3 , Tomasz Kazało 4 , Jarosław Sak5 , Katarzyna Jońska-Szuszkiewicz6
Zygmunt Kramsztyk (1849–1920) – the most outstanding medical philosopher among Polish ophthalmologists of the 19th and 20th centuries


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI