Wydanie 4/2015

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Ocena skuteczności leczenia doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 221)
Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz
Efficacy of intravitreal aflibercept in patients with exudative age-related macular degeneration


Korelacja stężenia VEGF w cieczy wodnistej z obszarem niedokrwienia siatkówki u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki i obrzękiem plamki w przebiegu zakrzepu żyły środkowej siatkówki (str. 225)
Anna Machalińska1,2, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1, Maciej Czepita3, Ewa Spoz4, Monika Dzięciołowska1, Katarzyna Kubasik-Kładna1, Krzysztof Szmatłoch4, Wojciech Lubiński1, Krzysztof Safranow5, Ewa Pius-Sadowska3
Aqueous levels of VEGF correlate with retinal non-perfusion areas in patients with diabetic macular edema and macular edema secondary to central retinal vein occlusion


Analiza asymetrii grubości plamki u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta w badaniu spektralnej optycznej tomografii komputerowej (str. 230)
Katarzyna Piasecka1, Zofia Nawrocka2, Jerzy Nawrocki1,2, Zofia Michalewska1,2
The analysis of macular thickness asymmetry in primary open angle glaucoma using Spectral- -Domain Optical Coherence Tomography


Wpływ długości tunelu rogówkowego po fakoemulsyfikacji zaćmy przez cięcie o szerokości 2,75 mm na astygmatyzm indukowany chirurgicznie, grubość rogówki i gęstość komórek śródbłonka (str. 236)
Michał Wilczyński, Ewa Supady, Tomasz Wierzchowski, Marcin Zdzieszyński, Wojciech Omulecki
The effect of corneal tunnel length in patients after standard phacoemulsification through a 2.75 mm incision on surgically induced astigmatism, corneal thickness and endothelial cell density


Obliczanie za pomocą optycznej niskokoherentnej reflektometrii mocy soczewek wewnątrzgałkowych w oczach wypełnionych olejem silikonowym (str. 243)
Katarzyna Piasecka1, Maciej Bednarski2, Janusz Michalewski1,2, Jerzy Nawrocki1,2, Zofia Michalewska1,2
Optical low-coherence reflectometry in the calculation of intraocular lens power in silicone oil-filled eyes


Wznowa czerniaka naczyniówki leczonego metodą brachyterapii Ru-106 (str. 249)
Anna Bogdali, Bożena Romanowska-Dixon
Recurrence of choroidal melanoma after Ru-106 brachytherapy


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Zespół Charlesa Bonneta w przebiegu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis przypadku (str. 253)
Michał Biskup1, Anna Święch-Zubilewicz2
Charles Bonnet syndrome secondary to exudative age-related macular degeneration – a case report


Centralna surowicza chorioretinopatia u kobiet w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym – opis przypadku (str. 256)
Maciej Gawęcki, Ewa Groszewska
Central serous chorioretinopathy during pregnancy complicated by systemic hypertension – a case report


Idiopatyczny zespół wysiękowy naczyniówki – opis przypadku (str. 260)
Magdalena Trębińska1, Karolina Bonińska1, Zofia Michalewska1,2, Jerzy Nawrocki1,2
Idiopathic uveal effusion syndrome – case report


Fakoemulsyfikacja z pupilloplastyką u chorej na zaćmę wrodzoną z towarzyszącą jej szczeliną tęczówki – opis przypadku (str. 264)
Michał Wilczyński, Piotr Loba
Phacoemulsification with pupilloplasty in a patient with congenital cataract and iris coloboma – case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Aktualne strategie stosowane w terapii cukrzycowego obrzęku plamki (str. 267)
Tomasz Chorągiewicz1, Małgorzata Ozimek1, Katarzyna Nowomiejska1, Michael J. Koss2, Anselm G.M. Juenemann3, Robert Rejdak1
Current treatment modalities in diabetic macular edema


Retinopatia słoneczna (str. 271)
Tomasz Berus1, Anna Turno-Kręcicka2, Ewa Kwiatkowska1
Solar retinopathy


Rola estrogenów w rozwoju neuropatii jaskrowej (str. 275)
Anna Wójtowiec1, Paweł Wójtowiec2, Marta Misiuk-Hojło1
The role of estrogen in the development of glaucomatous optic neuropathy


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI