Wydanie 3/2015

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Ocena średnicy „white-to-white” i głębokości komory przedniej w oczach soczewkowych za pomocą soczewek wewnątrzgałkowych IOL Master, optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka i cyfrowych fotografii (str. 153)
Michał Wilczyński, Aleksandra Pośpiech-Żabierek
Evaluation of white-to-white distance and anterior chamber depth measurements using the IOL Master, slit-lamp adapted optical coherence tomography and digital photographs in phakic eyes


Przydatność optycznej koherentnej tomografii do anatomicznej oceny plamki po konwencjonalnych zabiegach przedarciowego odwarstwienia siatkówki (str. 160)
Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Krzysztof Morawski, Joanna Kobylarz, Bożena Romanowska-Dixon
Utility of optical coherence tomography in assessing macular anatomy after conventional surgical repair of rhegmatogenous retinal detachment


Leczenie krwotoków podsiatkówkowych w okolicy plamki doszklistkowymi iniekcjami rekombinowanego aktywatora plazminogenu, sześciofluorku siarki oraz ranibizumabu – doniesienie wstępne (str. 165)
Joanna Miniewicz, Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon
Managment of subretinal heamorrhages within the macular area using intravitreal injections of recombined tissue plasminogen activator, sulphur hexafluoride and ranibizumab – preliminary report


Czynniki ryzyka wznowy czerniaka naczyniówki leczonego metodą brachyterapii Ru-106 (str. 169)
Anna Bogdali, Bożena Romanowska-Dixon
Risk factors for the recurrence of choroidal melanoma after the Ru-106 brachytherapy


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Obustronne zmiany w przebiegu centralnej surowiczej chorioretinopatii w obrazie badań optycznej koherentnej tomografii, szerokokątnej angiografii fluoresceinowej i mikroperymetrii – opis przypadku (str. 173)
Magdalena Tylus, Anna Święch-Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Jerzy Mackiewicz
Bilateral abnormalities in central serous chorioretinopathy seen in optical coherence tomography, ultra-widefield fluorescein angiography and microperimetry – case report


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Obustronne wysiękowe odwarstwienie siatkówki jako pierwszy objaw raka piersi – opis przypadku (str. 177)
Maria Kmera-Muszyńska1, Magdalena Ulińska1,2, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła3, Agnieszka Piwowarczyk1, Agata Bełżecka1, Ewa Struzik1
Bilateral exudative retinal detachment as the first sign of breast cancer – case report


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Nietypowy przypadek ostrej martwicy siatkówki w przebiegu pierwotnego zakażenia wirusem herpes simplex (str. 184)
Barbara Terelak-Borys1, Aldona Krzyżewska-Niedziałek1, Agnieszka Jamrozy-Witkowska1, Piotr K. Borkowski2, Magdalena Ulińska3,4, Iwona Grabska-Liberek1
Atypical case of acute retinal necrosis secondary to the primary herpes simplex infection


Zastosowanie afliberceptu (leku Eylea) w leczeniu polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej – opis przypadku (str. 189)
Paulina Glasner, Dorota Raczyńska, Leopold Glasner
The use of aflibercept (Eylea) in the treatment of polypoidal choroidal vasculopathy – case report


Skleroterapia malformacji żylnej gałki ocznej u małego dziecka – opis przypadku (str. 193)
Anna Niwald1, Beata Orawiec1, Mirosława Grałek1, Katarzyna Piasecka1, Przemysław Przewratil2
Sclerotherapy of ocular venous malformation in small child – case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Przydatność wybranych badań okulistycznych u chorych z toczniem rumieniowatym układowym (str. 196)
Marta P. Wiącek, Monika Modrzejewska
The utility of selected ocular examinations in individuals with systemic lupus erythematosus


Dystrofia śródbłonka rogówki Fuchsa i ekspansja powtórzeń trójnukleotydowych w genie TCF4 – znaczenie w diagnostyce i terapii (str. 200)
Dominika Oziębło1, Jacek P. Szaflik2,3, Monika Ołdak2,4
Fuchs endothelial corneal dystrophy and trinucleotide repeat expansion in TCF4 – implications for diagnostics and therapy


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI