Wydanie 2/2015

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Ocena czułości siatkówki centralnej metodą mikroperymetrii u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta (str. 77)
Karol Taradaj1,2, Piotr Gościniewicz1, Dorota Romaniuk1, Ewa Steuer1, Zofia Drzazga2, Wanda Romaniuk1
Central retinal sensitivity assessment with microperimetry in patients with primary open angle glaucoma


Witrektomia tylna z endotamponadą oraz laseroterapią siatkówki w leczeniu powikłań siatkówkowych dołka rozwojowego tarczy nerwu wzrokowego (str. 83)
Adam Cywiński1, Jakub Kałużny2,3, Daniela Ferda4, Anna Piwońska-Lobermajer1
Posterior vitrectomy with gas endotamponade and retinal laser therapy in treatment of patients with macular complications of the optic disc pit


Duża recesja mięśni prostych górnych techniką „hang-back” jako skuteczna metoda leczenia pacjentów ze zdysocjowanym odchyleniem pionowym (str. 88)
Piotr Loba1, Olimpia Nowakowska2, Anna Broniarczyk-Loba2
Large hang-back recession of superior rectus muscles as effective treatment of patients with dissociated vertical deviation


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Analiza przypadków obustronnego czerniaka błony naczyniowej w materiale własnym i przegląd piśmiennictwa (str. 92)
Joanna Kowal, Anna Strzałka, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon, Anna Bogdali
Bilateral choroidal melanoma – case analysis and literature review


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Ostra martwica siatkówki – opis przypadku (str. 96)
Ewa Kuźmicz1, Anna Fizia-Orlicz2, Anna Turno-Kręcicka2, Maria Pomorska2, Marta Misiuk-Hojło2, Anna Mec-Słomska3
Acute retinal necrosis – a case report


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Skuteczne leczenie zapalenia siatkówki i nerwu wzrokowego pozagałkowym podaniem gancyklowiru u dziecka po autologicznym przeszczepie szpiku z zastosowaniem treosulfanu (str. 101)
Anna Raciborska1, Marek Ussowicz2, Marek Prost3, Katarzyna Bilska1, Carlos Rodriguez-Galindo4, Magdalena Rychlowska-Pruszynska1
Effective treatment of cytomegalovirus retinitis and neuritis with retrobulbar ganciclovir after treosulfan-based autologous bone marrow transplant


Rekonstrukcja tkanek miękkich obu powiek za pomocą płata z czoła opartego na gałęzi czołowej tętnicy skroniowej powierzchownej (str. 104)
Paweł Pisera, Paweł Szychta, Marta Fijałkowska, Bogusław Antoszewski
Total upper and lower eyelid reconstruction using an expanded forehead flap supplied by the frontal branch of superficial temporal artery


Zapalenie tkanek oczodołu z towarzyszącą mu bakteriemią (Stenotrophomonas maltophilia) jako powikłanie wewnątrzoczodołowego ciała obcego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa (str. 108)
Katarzyna Chwiejczak, Marcin Wołowiec, Iwona Grabska-Liberek
Orbital cellulitis with concomitant bacteraemia (Stenotrophomonas maltophilia) as a complication of an intraorbital foreign body – a case report and literature review


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Prawidłowe i patologiczne obrazy badania optycznej koherentnej tomografii siatkówki – interpretacja w korelacji z obrazem histologicznym (str. 113)
Michał Duchnik1, Anna Machalińska1,2, Barbara Wiszniewska1
The interpretation of normal and pathological optical coherence tomography retinal image as compared to their histological cross-sections


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Obrazowanie zaniku geograficznego za pomocą autofluorescencji dna oka (str. 119)
Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz
Geographic atrophy imaging using fundus autofluorescence method


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Bezpieczeństwo i skuteczność lewofloksacyny w leczeniu zakażeń bakteryjnych powierzchni oka i w profilaktyce pooperacyjnego zapalenia wnętrza gałki – przegląd piśmiennictwa (str. 123)
Monika Łazicka-Gałecka1,2, Tomasz Gałecki2, Jacek P. Szaflik1,2
A review of safety and efficacy of levofloxacin 0.5% ophthalmic solution in the treatment of external ocular infections and in prophylaxis of postoperative endophthalmitis


Zmienność genetyczna układu dopełniacza w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 130)
Agnieszka Kubicka-Trząska1, Izabella Karska-Basta1, Sylwia Dziedzina2, Marek Sanak2
The genetic variability of complement system in pathogenesis of age-related macular degeneration


Guzy naczyniowe siatkówki w materiale Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie (str. 136)
Anna Leśniak, Izabella Karska-Basta, Joanna Kobylarz, Bożena Romanowska-Dixon
Retinal vascular tumors in the material of the Department of Ophthalmology and Ocular Oncology of Jagiellonian University Collegium Medicum in Cracow


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Józef Talko (1838–1907) – pionier okulistyki w Lublinie (str. 142)
Andrzej Grzybowski1,2, Tomasz Kazało3
Józef Talko (1838–1907) – the ophthalmology pioneer in Lublin


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI