Wydanie 4/2014

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Skuteczność bewacyzumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki w 12-miesięcznej obserwacji (str. 237)
Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Skonieczna
The efficacy of bevacizumab in diabetic macular oedema in a 12-month follow-up


Ocena grubości siatkówki po niepowikłanej fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z wybranych grup za pomocą optycznej koherentnej tomografii (str. 242)
Joanna Gołębiewska, Dariusz Kęcik, Monika Turczyńska, Joanna Moneta-Wielgoś, Dorota Kopacz, Katarzyna Pihowicz-Bakoń
Evaluation of macular thickness after uneventful phacoemulsification in selected patient populations using optical coherence tomography


Ocena jakości życia pacjentów po fakoemulsyfikacji z wszczepieniem akomodacyjnej soczewki wewnątrzgałkowej (str. 248)
Marta Ługowska, Michał Starus, Aleksandra Synder, Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński
Evaluation of quality of life of patients after phacoemulsification with accommodating lens implantation


Ocena anatomiczna i funkcjonalna wyników leczenia przedarciowego odwarstwienia siatkówki metodą witrektomii przez część płaską ciała rzęskowego z usunięciem błony granicznej wewnętrznej (str. 257)
Małgorzata Pietraś-Trzpiel1, Agnieszka Brzozowska2, Agnieszka Oleszczuk1, Anselm Jünemann3, Cesare Forlini4, Robert Rejdak1
Anatomical and functional results of pars plana vitrectomy with the internal limiting membrane removal in patients with rhegmatogenous retinal detachment


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Obustronny kostniak naczyniówki – opis przypadku (str. 263)
Justyna Jędrychowska-Jamborska, Agnieszka Kulig-Stochmal, Anna Markiewicz, Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon
Bilateral choroidal osteoma – a case report


Nerwiakowłókniak splotowaty powieki górnej i oczodołu w przebiegu choroby von Recklinghausena – opis pacjenta (str. 267)
Ewa Tokarz-Sawińska, Lidia Puchalska-Niedbał, Ewelina Lachowicz, Joanna Kot, Jolanta Litwińska
Plexiform neurofibroma of the upper eyelid and orbit in a patient with von Recklinghausen’s disease – case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Bielenie skrzące – aktualny stan wiedzy (str. 272)
Anna Jabłońska, Joanna Ciszewska, Dariusz Kęcik
Asteroid hyalosis – current state of knowledge


Współczesne poglądy na patogenezę zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 277)
Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon
Current concepts in pathogenesis of age-related macular degeneration


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Witold Jodko-Narkiewicz (1834–1898) – pierwszy ordynator Instytutu Oftalmicznego w Warszawie (str. 283)
Andrzej Grzybowski1,2, Tomasz Kazało3
Witold Jodko-Narkiewicz (1834–1898) – the first Head of the Ophthalmic Institute in Warsaw, Poland


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI