Wydanie 3/2014

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Wieloogniskowa soczewka Acriva UD Reviol u pacjentów po operacji zaćmy – obserwacje 6-miesięczne (str. 163)
Wojciech Lubiński, Karolina Podborączyńska-Jodko
Acriva UD Reviol multifocal intraocular lens in patients undergoing cataract surgery – 6-month follow-up


Rola badań ortoptycznych w określaniu rokowania u pacjentów poddanych zabiegowi rekonstrukcji złamania rozprężającego oczodołu (str. 168)
Piotr Loba1, Katarzyna Sokalska1, Piotr Arkuszewski2, Anna Broniarczyk-Loba3
The role of orthoptic assessment in outcome prognosis in patients undergoing reconstruction surgery for orbital blow-out fracture


Trabekuloplastyka laserowa w trybie mikropulsów laserem 577 nm – pilotażowe badanie prospektywne (str. 174)
Tomasz Chudoba1, Joanna Sempińska-Szewczyk1, Ewa Filipiak1, Grażyna Malukiewicz2, Agnieszka Shein1
Micropulse 577 nm laser trabeculoplasty – a prospective pilot study


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Retinopatia wysokogórska – opis przypadku (str. 180)
Michał Wilczyński, Magdalena Kucharczyk, Serhiy Filatow
High-altitude retinopathy – case report


Objawy oczne ostrej białaczki limfoblastycznej T-komórkowej w stadium remisji hematologicznej – opis przypadku (str. 184)
Maria Siedlińska1, Izabella Karska-Basta1,2, Dominika Pagacz1, Marcin Sobociński3, Bożena Romanowska-Dixon1,3
Ocular manifestations of acute T-cell lymphoblastic leukemia in hematological remission – a case report


PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Rozwarstwienie siatkówki związane z chromosomem X – obraz kliniczny, analiza genetyczna i elektrofizjologiczna trzech pokoleń rodziny z mutacją p.Arg197Cys w genie RS1 (str. 187)
Magdalena Ulinska1, Maria Kmera-Muszynska1, Kamil Szulborski2, Karina Broniek-Kowalik2, Maria Franaszczyk2, Monika Oldak3, Rafał Ploski4
X-linked retinoschisis – clinical manifestation, genetic and electrophysiological analysis of three generations with p.Arg197Cys mutation of RS1 gene


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Współczesne poglądy na profilaktykę okołooperacyjną pooperacyjnego zapalenia wnętrza gałki ocznej (str. 193)
Justyna Izdebska1,2, Roberto Belluci3, Wojciech Omulecki4, Jacek P. Szaflik1,2
Contemporary views on perioperative prophylaxis of postoperative endophthalmitis


Zmiany w narządzie wzroku u osób, u których rozpoznano stan przedcukrzycowy (str. 201)
Anna Sokołowska-Oracz1, Paweł Piątkiewicz2
Ocular abnormalities in patients with prediabetes


Zmodyfikowany system barwienia powierzchni oka u chorych na pierwotny zespół Sjögrena (str. 205)
Agata Sebastian1, Anna Markuszewska2, Bartłomiej Markuszewski2, Marta Misiuk-Hojło2, Piotr Wiland1
Enhanced ocular staining score in patients with primary Sjögren’s syndrome


Neowaskularyzacja rogówki w ujęciu molekularnym (str. 210)
Piotr Krawczyk1, Anna M. Ambroziak1,2, Jacek P. Szaflik1,3
Molecular aspects of corneal neovascularization


Zaburzenia widzenia w zaniku korowym tylnym – wariant wzrokowy choroby Alzheimera w praktyce okulistycznej (str. 215)
Anna Barczak1, Emilia J. Sitek2,3, Tomasz Chudoba4
Visual impairment in posterior cortical atrophy – visual variant of Alzheimer’s disease in the ophthalmic practice


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Michał Borysiekiewicz (1848–1899) – profesor okulistyki, kierownik Klinik Okulistycznych w Innsbrucku i Grazu (str. 219)
Andrzej Grzybowski1,2, Tomasz Kazało3, Dieter Schmidt4
Michał Borysiekiewicz (1848–1899) – ophthalmology professor, head of departments in Innsbruck and Graz


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI