Wydanie 1/2014

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Analiza porównawcza wczesnej ostrości wzroku do dali u pacjentów po koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie (1,8 mm) i standardowej fakoemulsyfikacji przez małe cięcie (2,75 mm) (str. 7)
Maria Orczykowska1, Marta Owidzka2, Aleksandra Synder2, Michał Wilczyński2, Wojciech Omulecki2
Comparative analysis of early distance visual acuity in patients after coaxial phacoemulsification through the micro-incision (1.8 mm) and after standard phacoemulsification through the small incision (2.75 mm)


Obrazowanie przyżyciowe siatkówki oka u myszy za pomocą optycznej koherentnej tomografii o wysokiej rozdzielczości (str. 11)
Anna Machalińska1,2, Renata Lejkowska3, Michał Duchnik1, Dorota Rogińska3, Miłosz Kawa3, Barbara Wiszniewska1
In vivo imaging of the mouse retina using high-resolution optical coherence tomography


Wzrost ekspresji endoteliny-1 – nowy marker wczesnej diagnostyki AMD? (str. 16)
Anna Machalińska1,2, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska2, Edyta Paczkowska3, Wojciech Lubiński2
Increased expression of endothelin-1 – a novel diagnostic marker for early AMD detection?


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Obustronne surowicze odwarstwienie siatkówki u pacjentki w stanie przedrzucawkowym – opis przypadku (str. 21)
Agnieszka Bartczak, Paweł Kraśnicki, Remigiusz Urban, Tadeusz Laudański, Zofia Mariak
Bilateral serous retinal detachment in preeclampsia – a case report


Wieloogniskowe zapalenie siatkówki i naczyniówki w przebiegu kiły – opis przypadku (str. 24)
Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Katarzyna Skonieczna, Katarzyna Kowalska-Bylak, Iwona Grabska-Liberek
Multifocal syphilitic chorioretinitis – a case report


Terapia fotodynamiczna u chorego na przewlekłą centralną surowiczą chorioretinopatię – opis przypadku (str. 28)
Weronika Pociej, Izabella Karska-Basta, Lucyna Kolář, Piotr Oleksy, Bożena Romanowska-Dixon
Photodynamic therapy in a patient with chronic central serous chorioretinopathy – a case report


Leukoarajoza jako przyczyna nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego – opis przypadku (str. 32)
Justyna Jędrychowska-Jamborska, Agnieszka Kulig-Stochmal, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon
Leukoaraiosis as a cause of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy – a case report


Idiopatyczna neowaskularyzacja podsiatkówkowa – opis przypadku (str. 35)
Ewelina Lachowicz, Katarzyna Kubasik-Kładna, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Wojciech Lubiński
Idiopathic choroidal neovascularization – case report


Jaskra po leczeniu laserem diodowym w przebiegu retinopatii wcześniaczej – opis przypadków (str. 39)
Monika Modrzejewska1, Ewelina Lachowicz1, Katarzyna Kubasik-Kładna1, Ewa Tokarz-Sawińska1, Radosław Kiedrowicz2
Glaucoma after laser diode treatment in retinopathy of prematurity – case series


Przypadek rodzinnego występowania źrenicznych cyst nabłonka barwnikowego tęczówki (str. 44)
Agnieszka Kulig-Stochmal, Justyna Jędrychowska-Jamborska, Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon
A case of familial pupillary iris pigment epithelium cysts


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Czy warto uwzględniać widzenie obuoczne u osób słabowidzących? (str. 49)
Marta Uzdrowska1, Michael Crossland2, Anna Broniarczyk-Loba1
Is binocular vision worth considering in people with low vision?


Nie tylko neuropatia wzrokowa: nowe aspekty molekularne i kliniczne mutacji w genie OPA1 (str. 52)
Monika Ołdak1,2,3, Aneta Ścieżyńska1, Kamil Szulborski2, Jacek P. Szaflik2,4, Jerzy Szaflik2,4
Not only optic neuropathy: new molecular and clinical aspects of OPA1 gene mutations


Zespół Tersona – przegląd piśmiennictwa (str. 59)
Magdalena Mazurek, Karol Krzystolik, Ewelina Lachowicz, Katarzyna Kubasik-Kładna, Damian Czepita
Terson syndrome – a literature review


Wrodzone zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego – obserwacje własne (str. 64)
Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz
Congenital optic disc anomalies – own observations


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Lucjan Rydel (1833–1895) – okulista i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (str. 70)
Andrzej Grzybowski1,2, Tomasz Kazało3
Lucjan Rydel (1833–1895) – ophthalmologist and the rector of the Jagiellonian University of Cracow


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI