Wydanie 4/2013

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Nowe spojrzenie na patogenezę niedrożności naczyń żylnych siatkówki (str. 269)
Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Arkadiusz Pogrzebielski, Bożena Romanowska-Dixon
A new insight into retinal vein occlusion pathogenesis


Zastosowanie galantaminy w leczeniu pourazowego porażenia nerwów okoruchowego i bloczkowego (str. 275)
Ewa Tokarz-Sawińska, Ewelina Lachowicz, Wojciech Gosławski
The use of galantamine in the treatment of post-traumatic oculomotor and trochlear nerve palsy


Morfologia siatkówki w plamce i grubość warstwy włókien nerwowych tarczy nerwu wzrokowego u dzieci z przebytą retinopatią wcześniaków (str. 280)
Beata Chrzanowska, Michał Szumiński, Monika Oziębło-Kupczyk, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Macular morphology and peripapillary retinal nerve fiber layer thickness in children with regressed retinopathy of prematurity


Analiza zmian morfologicznych i czynnościowych plamki po leczeniu chirurgicznym idiopatycznego otworu plamki – wyniki własne (str. 285)
Monika Jasielska, Paweł Bieliński, Joanna Tomaszewska, Elżbieta Jarosławska, Jerzy Mackiewicz
The analysis of morphological and functional macular changes after surgical treatment of idiopathic macular hole – the single centre experience


Wylewy krwi w przebiegu proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej leczone metodą witrektomii przez pars plana – materiał własny (str. 291)
Piotr Kanclerz, Joanna Pyrzanowska-Sumiła, Joanna Murawska, Dorota Raczyńska, Andrzej Gębka
Vitreous hemorrhages in proliferative diabetic retinopathy treated with pars plana vitrectomy – own material


Analiza okulistyczna stanu zdrowia żołnierzy powracających z misji w Iraku i w Afganistanie na podstawie badań Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWKL) w Łodzi (str. 296)
Mirosław Pastuszka1, Roman Goś1, Piotr Jurowski2, Agnieszka Chrząszcz1, Janusz Śmigielski3, Michał S. Nowak1
Ocular findings in Polish Armed Forces in Iraq and Afghanistan, a review of medical examinations by The Military Medical Commission in Lodz


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Wrodzona torbiel tarczy nerwu wzrokowego współistniejąca z przetrwałą tętnicą ciała szklistego - opis pacjenta (str. 300)
Monika Modrzejewska1, Ewelina Lachowicz1, Ewa Tokarz-Sawińska1, Wojciech Lubiński1, Adam Koryzma2, Anna Walecka2, Tomasz Urasiński3, Stanisław Zajączek4
Congenital optic disc cyst concomitant with persistent hyaloid artery - a case report


Wrodzony nowotwór łagodny nabłonka barwnikowego siatkówki typu hamartoma – długoterminowa obserwacja przypadku klinicznego (str. 304)
Celina Helak-Łapaj1,2, Iwona Rospond-Kubiak1, Ewa L. Czaplicka1, Jarosław A. Kocięcki1
Isolated congenital hamartoma of Retinal Pigment Epithelium in a long term follow-up – case report


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Trudności w chirurgicznym leczeniu zeza rozbieżnego następczego (str. 307)
Anna Broniarczyk-Loba
Difficulties in surgical management of consecutive exotropia


Stres oksydacyjny jako czynnik patogenezy stożka rogówki (str. 311)
Katarzyna A. Wójcik1, Janusz Błasiak1, Anna K. Kurowska2, Jerzy Szaflik2,3, Jacek P. Szaflik2,3
Oxidative stress in the pathogenesis of keratoconus


Stres oksydacyjny jako czynnik patogenezy dystrofii Fuchsa (str. 317)
Katarzyna A. Wójcik1, Janusz Błasiak1, Anna Kamińska2,3, Anna K. Kurowska3, Jerzy Szaflik2,3, Jacek P. Szaflik2,3
Oxidative stress in the pathogenesis of Fuchs endothelial corneal dystrophy


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Walenty Hieronim Julian Kamocki (1858–1923) (str. 322)
Andrzej Grzybowski1,2, Tomasz Kazało3
Walenty Hieronim Julian Kamocki (1858–1923)


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI