Wydanie 3/2013

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Skuteczność i bezpieczeństwo rewizji wspomaganej mitomycyną C niefunkcjonalnej przetoki po trabekulektomii – wyniki 7-letniej obserwacji (str. 177)
Maria Tulidowicz-Bielak, Joanna Tomaszewska, Ewa Kosior-Jarecka, Tomasz Żarnowski
Efficacy and safety of mitomycin C – augmented revisions of non-functioning filtering blebs after trabeculectomy – 7 year results


Ocena wiarygodności i przydatności metody pomiarów grubości siatkówki w okolicy plamki w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta (str. 184)
Barbara Polaczek-Krupa, Iwona Grabska-Liberek
The reliability and applicability of a macular thickness measurement in the diagnostic evaluation of primary open angle glaucoma


Monowizja po obustronnej operacji zaćmy – funkcja wzroku, zadowolenie pacjentów oraz powikłania (str. 189)
Wojciech Lubiński, Monika Cholewa, Karolina Podborączyńska-Jodko
Conventional pseudophakic monovision – visual function, patient satisfaction and complications


Komórki progenitorowe śródbłonka mobilizowane do krwi obwodowej jako potencjalny czynnik patogenetyczny w rozwoju neowaskularyzacji siatkówki u wcześniaków chorych na ROP (str. 194)
Anna Machalińska1,2, Monika Modrzejewska1, Miłosz Kawa3, Edyta Paczkowska3, Violetta Dziedziejko4, Krzysztof Safranow4, Wojciech Lubiński1, Bogusław Machaliński3
Potential contribution of mobilized circulating endothelial progenitor cells to development of retinal neovascularization in preterm infants with ROP


Siatkówczak rodzinny w materiale Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie (str. 199)
Joanna Kobylarz, Anna Dudzik, Agnieszka Kubicka-Trząska, Magdalena Dębicka-Kumela, Bożena Romanowska-Dixon
Familial retinoblastoma in the experience of the Department of Ophthalmology and Ocular Oncology in Kraków


Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zewnątrzgałkowych nacieków czerniaka błony naczyniowej (str. 204)
Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska, Anna Markiewicz, Rafał Pawlikowski
Ultrasound techniques in diagnosis of extrabulbar extension of uveal melanoma


Ocena zmian w przednim odcinku oka powstałych w następstwie urazów narządu wzroku u dzieci i młodzieży za pomocą OCT Visante (str. 208)
Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Evaluation of anterior segment lesions in children and adolescents with ocular trauma using Visante OCT


Ocena morfologii siatkówki w plamce oraz tarczy nerwu wzrokowego u dzieci z jednoocznym niedowidzeniem nadwzrocznym (str. 213)
Nina Skowrońska, Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Assessment of macular and optic disc morphology in children with unilateral hypermmetropic amblyopia


Przepływ krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z krótkowzrocznością degeneracyjną. Cz. I. Przepływ krwi w tętnicy ocznej (str. 217)
Anna Bryl1, Małgorzata Mrugacz1,2, Zofia Mariak3, Marzena Krajewska4
Blood flow in vessels supplying the eye in persons with degenerative myopia. Part I. Blood flow in the ophthalmic artery


Przepływ krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z krótkowzrocznością degeneracyjną. Część II. Przepływ krwi w tętnicy środkowej siatkówki (str. 222)
Anna Bryl1, Małgorzata Mrugacz1,2, Zofia Mariak3
Blood flow in vessels supplying the eye in persons with degenerative myopia. Part II. Blood flow in the central retinal artery


Ocena wyników leczenia operacyjnego wrodzonego opadnięcia powieki górnej z zastosowaniem ekspandera silikonowego (str. 226)
Dorota Średzińska-Kita, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Surgical management of congenital eyelid ptosis with silicone rod – outcome analysis


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Jednostronna pozadołkowa neowaskularyzacja w przebiegu obustronnych druz tarczy nerwu wzrokowego u 13-letniego dziecka (str. 226)
Monika Jędrzejczak-Stróżniak, Joanna Siwiec-Prościńska, Anna Gotz-Więckowska, Jarosław Kocięcki
Unilateral extrafoveal choroidal neovascularization in a 13-year-old child with bilateral optic nerve drusen


Pierwotny chłoniak wewnątrzgałkowy – opis pacjenta w obserwacji 2,5-letniej (str. 234)
Monika Cholewa1, Maria Chosia2, Alina Jarema3, Wojciech Lubiński1
Primary intraocular lymphoma – 2.5 year follow-up


Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera – opis dwóch przypadków (str. 238)
Małgorzata Mulak, Krystian Kisza, Karolina Dembska, Marta Misiuk-Hojło
Leber’s hereditary optic neuropathy – two case reports


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Operacje zaćmy przez mikrocięcie rogówki – aktualny stan wiedzy (str. 242)
Michał Wilczyński
Microincision cataract surgery – current state of knowledge


Leczenie pourazowych uszkodzeń tęczówki (str. 248)
Michał Wilczyński, Marta Owidzka
Treatment of traumatic irisdefects


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Teodor Karol Bałłaban (1866–1946) – okulista i generał brygady Wojska Polskiego
Andrzej Grzybowski1,2, Tomasz Kazało3, Mateusz Paluch1, Marek Rękas4
Theodor Karol Ballaban (1866–1946) – an ophthalmologist and a brigadier general of the Polish Army


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI