Wydanie 2/2013

PRACE ORYGINALNEORIGINAL PAPERS
Dokładność metod kalkulacji mocy soczewek wewnątrzgałkowych implantowanych do gałek ocznych o długości przekraczającej 24,5 mm (str. 93)
Wiktor Stopyra
The accuracy of IOL power calculation formulas for eyes of axial length exceeding 24.5 mm


Związek między polimorfizmem 25129A>C genu kodującego jądrowy czynnik oddechowy 2 a występowaniem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 96)
Tomasz Śliwiński1, Urszula Kołodziejska2, Jacek P. Szaflik2, Janusz Błasiak1, Jerzy Szaflik2
Association between the 25129A>C polymorphism of the nuclear respiratory factor 2 gene and age-related macular degeneration


Analiza czynników ryzyka powstania nacieków zewnątrzgałkowych czerniaka błony naczyniowej (str. 103)
Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska, Rafał Pawlikowski
Analysis of risk factors of choroidal melanoma extraocular extension


Analiza dróg naciekania zewnątrzgałkowego czerniaka błony naczyniowej (str. 107)
Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska
Choroidal melanoma – routes of extraocular extension


Zespół suchego oka u pacjentów leczonych lekami antydepresyjnymi (str. 111)
Małgorzata Mrugacz1, Lucyna Ostrowska2, Joanna Łazarczyk-Kirejczyk3, Anna Bryl1, Grzegorz Mrugacz4, Ewa Stefańska2, Agata Szulc3
Dry eye disease in patients treated with antidepressants


Zmiany w warstwie wodnej łez podczas leczenia cytostatykami (str. 115)
Katarzyna Wojciechowska1, Marzena Więckowska-Szakiel2, Barbara Różalska2, Piotr Jurowski3
Alterations in tears aqueous layer during cytostatics treatment


Analiza centralnej grubości rogówki u dorosłych pacjentów w populacji Podbeskidzia (str. 121)
Iwona Filipecka1, Agnieszka Nowak1, Katarzyna Lewicka1, Bogna Kapustka1, Janusz Damek1, Aleksander Owczarek2
Evaluate central corneal thickness in patients from Podbeskidzie area in adult patients


Porównanie skaningowej laserowej oftalmoskopii i spektralnej optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce jaskry (str. 125)
Katarzyna Piasecka1, Maciej Bednarski1, Zofia Nawrocka2, Jerzy Nawrocki1,2, Zofia Michalewska1,2
Comparison of Heidelberg Retinal Tomography and Spectral Domain Optical Coherence Tomography examinations for detection of glaucoma


Ocena przydatności pupilometru POLWROCHROM do badania odruchu źrenicznego na światło chromatyczne pod kątem aktywności samoistnie światłoczułych komórek zwojowych (str. 130)
Wioletta Nowak1, Anna Żarowska1, Andrzej Hachoł2, Martyna Pieniążek2, Marta Misiuk-Hojło2
An assessment of the usefulness of the POLWROCHROM pupillometer to study the pupil light reflex to chromatic stimuli taking into account the intrinsically photosensitive retinal ganglion cells activity


PRACE KAZUISTYCZNECASE REPORT
Wytrzeszcz gałki ocznej jako pierwszy objaw rozsianej postaci raka drobnokomórkowego płuc (str. 135)
Iwona Obuchowska, Barbara Pawluczuk, Zofia Mariak
Exophthalmos as a first manifestation of the systemic spread of small cell lung cancer


Zastosowanie optycznej tomografii komputerowej w monitorowaniu fałdów naczyniówki po chirurgicznym usunięciu śluzaka sitowia (str. 141)
Anna Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Ewa Rakowska, Jerzy Mackiewicz
Optical coherence tomography in monitoring of choroidal folds after surgical excision of ethmoidal myxoma


Przypadek równoczesnego występowania wrodzonego rozwarstwienia siatkówki sprzężonego z chromosomem X – w jednym oku, i błony podsiatkówkowej – w drugim oku, u dwóch członków tej samej rodziny (str. 144)
Magdalena Siwińska1, Janusz Michalewski1,2, Sławomir Cisiecki1,2, Jerzy Nawrocki1,2, Zofia Michalewska1,2
A case of clinical manifestation of X-linked retinoschisis – in the one eye, and choroidal neovascularisation – in the second eye, in two family members


PRACE POGLĄDOWEREVIEW ARTICLES
Electrophysiological tests in evaluation of glaucoma and ocular hypertension treatment – up to date knowledge. A review (str. 148)
Joanna Karaśkiewicz1 , Wojciech Lubiński1, Krzysztof Penkala2
Testy elektrofizjologiczne w ocenie leczenia jaskry i nadciśnienia ocznego – aktualny stan wiedzy. Przegląd piśmiennictwa


Mukopolisacharydoza a narząd wzroku (str. 152)
Monika Modrzejewska1, Joanna Kot1, Agnieszka Wiśniewska2, Hanna Romanowska2, Maria Giżewska2
Mucopolysaccharidosis and organ of sight


Rola krążących komórek progenitorowych śródbłonka w rozwoju chorób naczyniowych siatkówki (str. 158)
Anna Machalińska1,2
The role of circulating endothelial progenitor cells in the development of vascular retinal diseases


PRACE HISTORYCZNEHISTORY OF OPHTHALMOLOGY
Adam Bednarski (1869–1941) – profesor okulistyki we Lwowie (str. 163)
Andrzej Grzybowski1,2, Mateusz Paluch1, Tomasz Kazało3
Adam Bednarski (1869–1941) – professor of ophthalmology in Lviv


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI